КТ "Подкрепа" и КНСБ излязоха със съвместна декларация за отказ от изпълнение на националното тристранно споразумение между социалните партньори от юни 2020 година за работното време. 

По-късно от КНСБ уточниха, че повод за това решение са подготвяните промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, които се налагат след направените последни промени в Кодекса на труда

Двата синдиката оттеглят своите експерти от работната група, която не е Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Те ще сезират Международната организация по труда (МОТ) и ЕС за действията на българските правителство и парламент във връзка с отказа им за прилагане на международни и европейски актове, с които Република България е обвързана. Те ще алармират МКСП и ЕК за случващото се в България и ще призовават за солидарна международна подкрепа.

Мерки за защита на децата от новите заразни щамове на COVID-19

Мерки за защита на децата от новите заразни щамове на COVID-19

Симптомите, за които трябва да внимавате - повишена температура, болка в корема, диария или повръщане

На 17 юни 2020 г., в София, правителството, представителните организации на работниците и служителите и представителните работодателски организации подписаха Национално тристранно споразумение. Участниците в него се ангажират да приведат националните правни регулации на сумираното изчисляване на работното време и извънредния труд в съответствие с изискванията на два международни акта, с които страната ни е обвързана - Конвенция №1 на Международната организация на труда за работното време и Директива 2003/88/ЕО за някои аспекти на организацията на работното време. Решението за това тристранно споразумение бе заради няколко фактора.

Единият е Становище на Икономическия и социален съвет на Република България "Проблеми при прилагането на системата за сумирано изчисляване на работното време" (май 2019 г.). Там бе посочено, че: "С оглед направените изводи ИСС е на мнение, че: ...е назряла необходимост от анализ на съществуващите правни норми, уреждащи СИРВ, и преценка за необходими, наложителни изменения и усъвършенстване както в Кодекса на труда (КТ), така и в Закона за държавния служител (ЗДСл)."

Вторият - подписка от КТ "ПОДКРЕПА" и КНСБ, представена на 29 юни 2020 г. лично на социалния министър Деница Сачева. В нея заедно с други искания, над 100 000 (сто хиляди) работници и служители от цялата страна по категоричен и безспорен начин настояват за ограничаване на приложното поле на сумираното изчисляване на работното време, режимът на който у нас се прилага при драстично отклонение от международните изисквания и утвърдени стандарти.

Мнението на синдикатите е, че правителството и работодателските организации ясно, недвусмислено и демонстративно показаха, че не желаят да го изпълнят в тази му част, независимо от очевидното несъответствие на правните норми в Кодекса на труда, който е съобразен с Конвенция № 1 на МОТ за работното време и Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време.

С промените в Кодекса на труда се допусна грубо дерогиране на разпоредбите на същите. Мотивът бе, че целта е транспониране на изискванията на двата международни акта в националното законодателство. Демонстративно не бяха зачетени и отхвърлени предложенията на двете представителни синдикални организации за промени в чл.142 от КТ в съответствие с исканията на работниците и служителите, скрепени с десетки хиляди подписи и в представената пред МТСП подписка.

Синдикатите изреждат своите аргументи:

Немотивирано бяха отхвърлени аргументите на двата синдиката срещу част от предложените промени в регламентацията на извънредния труд и сумираното изчисляване на работното време. На практика бе прието, че в колективен трудов договор могат да се договарят клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона. Уредбата на сумираното изчисляване на работното време не намери своята регламентация по същество, а проблемът бе оставен на изпълнителната власт, която да го уреди последващо с подзаконов нормативен акт.

Създадената работна група към социалния министър започна обсъждане на промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които да се преработи регламентацията на сумираното изчисляване на работното време, но имаше категоричен отказ тази регламентация да се съобрази с утвърдените международни стандарти и изисквания, фигуриращи в цитираните по-горе международни актове.

"И в двата посочени случая, отказът на държавата да се вслуша в гласа на работниците и служителите е необоснован и неоснователен", пишат от двата синдиката и дават пример, че социалното министерство и Министерския съвет са пренебрегвали аргументите им при приемането на промените в Кодекса на труда от 44-тото народно събрание.

Същността, характера и предназначението на тези актове са свързани не толкова с организацията на работното време, колкото с опазване на здравето на работниците и служителите и осигуряването на безопасни условия на труд. Отказът от задължителното им прилагане е целенасочено нарушаване на основни правила, създаващо реални предпоставки за посегателство върху здравето на работещите, гласят мотивите на КНСБ и на КТ "Подкрепа".

От двата синдиката си оставят възможност за последващо включване в работната група, но при някои условия:

- ако внесеният проект за постановление бъде оттеглен и

- експертите на МТСП предоставят официално писмено становище по представените от синдикатите изводи за приложимост, респ. несъответствие с разпоредбите на Конвенция № 1 на МОТ за работното време и Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време.

Призоваваме действащият Министерски съвет да не решава прибързано и безотговорно проблема със създаването на условия и ред за допустимост на прилагането на сумирано изчисляване на работното време, съобразно изискванията на международните актове.

Синдикатите предупреждават за ответни реакции.