Наредбата за техническите паспорти на сградите беше едно недоразумение. Тя дълбоко показваше неразбиране на това за какво служат техническите паспорти. От десет години насам ние създаваме технически паспорти при въвеждане в експлоатация на всички нови строежи, като задължителен документ. Тази наредба искаше да обхване всички съществуващи стари сгради, насила да им създадем технически паспорти.

Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолата Комитова по време на днешния парламентарен контрол на въпрос, зададен й от депутата Мартин Димитров (ДБ), който се отнася до необходимостта от приемането на план-график за поетапно издаване на технически паспорти за общински и държавни сгради.

Народният представител изрично поздрави от парламентарната трибуна Комитова за смелостта й бързо да реши спорната наредба. Така трябва. А можехте да кажете, че това не е в прерогативите на служебното правителство и не сме длъжни да го обсъждаме. Но Вие не го направихте, за което приемете моята и на хилядите български граждани благодарност, посочи Мартин Димитров.

В разясненията по въпроса, регионалният министър уточни, че съгласно Закона за устройство на територията, смисълът на този паспорт е да се изисква за стари сгради, само при намерение за извършване на строително-монтажни работи като саниране, реконструкция, реновиране и т.н. Затова Наредбата за техническите паспорти на строежите е променена. Остава обаче изискването за съставянето на такива за всички държавни и общински сгради, публична държавна и общинска собственост, но с десетгодишен срок - до 2032 г., подчерта Виолета Комитова.

МРРБ не отговаря за всички сгради публична собственост, но може съвместно с Агенцията за устойчиво и енергийно развитие да се направи план, за да не се случи така, че всичко трябва да се прави в края на срока, а постепенно да се създадат необходимите документи, допълни тя.

Технически паспорти само за обществени сгради

Технически паспорти само за обществени сгради

Обнародвани са промените

Всъщност срокът за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи - публична държавна и публична общинска собственост се удължава до 31.12.2032 г. За останалите съществуващи строежи не се предвижда задължителен срок за съставяне на технически паспорти. Това гласи окончателният текст на промените в Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, които вече са обнародвани в "Държавен вестник".