Недопустимо е хора с увреждания да си плащат за достъпна среда. Такава позиция изпрати Омбудсманът Диана Ковачева до социалния министър в оставка Георги Гьоков, в което алармира, че хора с увреждания се оплакват от тежките условия и сериозен финансов ресурс за кандидатстване с проекти по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Изработването на идеен проект струва около 1 500 лева, посочват в жалбите си гражданите.

Тя е категорична, че хората с увреждания са принудени да се издържат с ограничени средства заради трайна неработоспособност, освен това са ограничени допълнително и от невъзможността самостоятелно да финансират изработването на задължителна документация, с която освен това не е гарантирано одобрението точно на техния проект.

Общественият защитник акцентира и върху факта, че държавата има задължение да предоставя на хората с увреждания достъпна жилищна среда и не би трябвало гражданите сами да понасят финансовата тежест, за да се ползват от своите права.

411 млн лв. отпусна правителството за нуждаещи се, деца и хора с увреждания

411 млн лв. отпусна правителството за нуждаещи се, деца и хора с увреждания

Парите са за топъл обяд, бебешки продукти, детска кухня, пакети с храни и хигиенни материали

Ковачева допълва още, че за кандидатстването по Програмата се изискват документи с нотариална заверка. Така се задължават правоимащите и активно легитимираните представители на етажната собственост да извършват допълнителни разходи и да отделят от времето си за набавянето им. Омбудсманът дава пример с нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо сдружението.

Друг сериозен проблем, на който омбудсманът за пореден път обръща внимание, е изискването за живеещите в многофамилни жилищни сгради, в режим на етажна собственост да подават документи чрез сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост.

Тя е категорична, че това се явява непреодолима пречка за голям брой хора с увреждания, които се нуждаят от подкрепата на държавата за изграждане на достъпна среда. Според нея така се създават и предпоставки за неравно третиране, като гражданите с увреждания, които живеят в режим на етажна собственост, са поставени в по-неблагоприятно положение спрямо тези хора с увреждания, които живеят в собствени къщи.

В заключение на становището си омбудсманът настоява Програмата да предвиди възможност за предоставяне на техническа помощ в подкрепа на хората с увреждания при подготовка на тяхната документация или да се осигури възможност за покриване на разходите, свързани с набирането на необходимите документи и изготвянето на инвестиционните проекти от хората с увреждания.