Изпълнението на песента за Райна Княгиня "Кой уши байряка" на турски език по време на предизборна проява на ДПС в Исперих не е нарушение на правилата на предизборната кампания.

Това е становището на Централната избирателна комисия (ЦИК) по сигналите, които постъпиха след изпълнението на възрожденската песен, посветена на Райна Княгиня.

„Изпълнението на части от турска любовна песен и известната възрожденска песен, посветена на Райна Попгеоргиева, които имат идентични мелодии, в никакъв смисъл не може да бъде определено като нарушение на българското изборно законодателство", се казва в решението на ЦИК.

Комисията установи, че лидерът на ДПС Лютви Местан е нарушил забраната за водене на агитация на език, различен от българския, тъй като в речта си е преминал на турски. За това нарушение ЦИК оправомощава своя председател да състави акт за нарушение, който да се изпрати на областния управител на област Разград за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Връховния административен съд.