Комисията за защита на конкуренцията стартира предварително проучване на цените на основни хранителни продукти през последните месеци.

"Предварителното проучване" е провокирано от зачестилите съобщения в медии и сигнали на потребители за повишени цени, посочват от КЗК.

Проверката е за евентуално извършени нарушения по глава 7 - Забрана за нелоялна конкуренция) и глава Седма "б" от ЗЗК (Нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти) при предлагането, ценообразуването и етикетирането на хранителни продукти за крайните потребители.

КЗК изисква информация и доказателства, както от държавни органи като Комисията за защита на потребителите, така и от производители и доставчици на храни (включително мляко и млечни продукти) и техни сдружения.

След постъпване и анализ на изисканите данни и доказателства, КЗК следва да прецени по отношение на кои търговци на дребно (вкл. търговски вериги) са налице основания за образуване на производство по собствена инициатива за установяване на нарушения на ЗЗК, които могат да засегнат конкуренцията, да увредят интересите на доставчиците на селскостопански и хранителни продукти, което пряко се отразява на крайните потребители и тяхната покупателна способност.

Кабинетът намалява цените на храните със сайт за съпоставка

Кабинетът намалява цените на храните със сайт за съпоставка

Държавата установила 20-30% разлика между цена на производител и продажната

Припомняме, че миналата седмица служебното правителство Донев 2 обяви, че започва действия за намаляване на цените основно на хранителните продукти. За тази цел ще бъде пуснат сайт, на който да се прави съпоставка на цените, включително и евентуално на тези на европейския пазар. Други мерки за намаляване на цените са проверки, които вече и започнаха.

Бизнесът хвали властта за мерките за цените

Бизнесът хвали властта за мерките за цените

Темите на работодателите обаче са Еврозоната, Шенген и ПВУ