Мая Манолова заедно със своите съмишленици Войслав Тодоров и Любомир Попйорданов иска достъп до информация, касаеща строителна документация и основанията за нейното издаване на четири къщи, изградени през последните години на територията на природен парк "Витоша". Това става ясно от позиция на Манолова до медиите.

По думите й това е станало в разрез със законодателството.

В искането се посочва да се направи проверка за законността на строителството в парка и се поставят въпроси за предприетите действия да се запази целостта на природния парк от страна на Столична община.

Мая Манолова и съмишлениците й припомнят, че преди 2 дни са сигнализирали за 4 частни къщи, изградени на територията на парк "Витоша" след приемането на плана за управление на парка. По думите им това строителство противоречи на законовите изисквания, но въпреки това е позволено от Общината.

Според тях по-притеснителното е, че в същото положение са още около 150 терена, урегулирани на територията на парка, които вероятно ще бъдат застроени по същата схема. За да бъдат защитени, трябват изменения на Подробните им устройствени планове (ПУП).

Манолова, Тодоров и Попйорданов посочват, че през последните 12 години след влизане в сила на Общия устройствен план тези ПУП не са синхронизирани с ограниченията на Общия план, което се използва като възможност за застрояването им и изваждането на терени от обхвата на природния парк.

Тримата вече са внесли искане до главния архитект, районните кметове и общински съвет за изменение на тези планове, за да се съхрани целостта на парка.

В искането си Манолова, Тодоров и Попйорданов отправят няколко въпроса към столичния кмет Йорданка Фандъкова.

Те настояват да разберат извършеното строителство отговаря на законовите изисквания, какви мерки ще се предприемат за запазване на целостта на природен парк "Витоша" и какви действия ще се предприемат в търсене на отговорност на нарушителите, които са допуснали неправомерно застрояване в парка.