Омбудсманът Мая Манолова депозира жалба в Конституционния съд срещу текстовете за формирането на единна цена на водата от Закона за ВиК услугите.

Според Манолова разпоредбата ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия противоречи на конституционните принципи на правовата държава и дължимата от законодателя защита на потребителя.

Манолова настоява за премахване на "единна цена" за водата

Манолова настоява за премахване на "единна цена" за водата

Иска и лицензиране на ВиК дружествата

Манолова смята възприетия подход за небалансиран и социално неоправдан. Текстовете също така не отчитали обществения интерес и правата на потребителите на услугите и не задоволявали изискването за справедливост, пише Манолова в жалбата до КС.

Манолова вече не веднъж алармира, че увеличението на цената на водата е несправедливо, защото не води до подобрение нито на качеството на услугата, нито на качеството на водата. Гражданите, по думите ѝ, спонсорират ВиК дружествата, които могат да си позволят загуби и течове, защото потребителите са тези, които плащат сметката.

Манолова атакува ВиК таксата „общо потребление“

Манолова атакува ВиК таксата „общо потребление“

Потребителите трябва да плащат щетите по мрежата, ВиК не отговарят за инсталацията