"Държавата няма да стимулира общини, които имат по-големи собствени приходи", заяви председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова по време на второ обсъждане на макрорамката за 2019 г. в бюджетна комисия.

Стоянова подчерта, че 218 малки общини са получили увеличение и София, Пловдив и Бургас няма да получат изравнителна субсидия.

От КНСБ приветстват 10% увеличение на заплатите в бюджет 2019 г. Законотворците се скараха за бюджета на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), който не е достатъчен и поискаха по-висок.

Припомняме, приоритетите на бюджетната рамка за 2019 г. са социалната политика, образованието, отбраната и политиката по доходите.

В макрорамката за следващата година продължава стремежът разходите за отбрана да достигнат до 2% от БВП до 2024 г. Разходите за отбрана възлизат на 1 839,3 млн. лв., което представлява 1,58 % от БВП.

Ген. Стойков: Избираме нов изтребител само между подадените оферти

Ген. Стойков: Избираме нов изтребител само между подадените оферти

Некоректни били твърденията, че друга държава може да ни пази небето

Осигурени са пари за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана. Според мотивите, в Бюджет 2019 г. Има пари за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти за армията.

Парламентът улеснява важните инвестиционни проекти

Парламентът улеснява важните инвестиционни проекти

Законопроектът не съдържа разпоредби, свързани с регулаторни режими по отношение на стопански субекти

В бюджета е заложено увеличение на Минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г. Тя ще стане 610 лв. от 1 януари 2020 г. От 1 януари 2021 г. минималната заплата ще бъде 650 лева.

Заложена е мярка за увеличение с 10% на средствата за заплати и осигурителни вноски в бюджетния сектор от 2019 г. За 2019 г. се предвижда увеличение на учителските заплати средно с 20 %, за да може през 2021 г. два има удвояване на възнагражденията им спрямо 2017 г.

В частта на данъчната политика са отчетени ефектите от настъпилите към момента промени в данъчното законодателство, свързани с реализиране на мерки за подобряване на събираемостта, стимулиране на икономическото развитие, намаляване на административната тежест и въвеждане в националното законодателство на разпоредби от европейското право в областта на данъците.

Очаква се запазване на ниските данъчни ставки на корпоративните данъци и тези на данъците върху доходите на физическите лица, което допринася за повишаване на икономическия растеж и има положително влияние върху търсенето и предлагането на труд.

В сферата на социалната политика са предвидени: 40,4 млн. лв. допълнително за всяка година от прогнозния период (50 % повече спрямо средствата през 2018 г.). Парите са за целеви помощи за отопление. Предвиждат се 150,0 млн. лв. допълнително за всяка година до 2021 г.

Предвиден е и допълнителен ресурс за подпомагане на общините от 4-та и 5-та категория за подобряване състоянието на социалната и техническа инфраструктура на територията им. Право да получават изравнителна субсидия през 2019 г. имат общините, чиито постоянни данъчни постъпления към 31 декември 2017 г. на един жител са по-ниски от 120% от равнището им за страната на един жител.

Стоянова подчерта, че големите общини, които имат по-големи доходи няма да получат изравнителна субсидия. Изравнителната субсидия подпомага всички общини, които нямат собствени данъчни и неданъчни приходи, изтъкна шефката на бюджетната комисия.

Право да получават изравнителна субсидия могат да имат само общините, чиито постоянни данъчни постъпления към 31 декември 2017 г. на един жител са по-ниски от 120% от равнището им за страната на един жител, обясни Менда Стоянова и добави, че общини като София, Пловдив и Бургас няма да получат изравнителна субсидия.

"Общо 19 са общините, които няма да имат изравнителна субсидия, а 217 са малките общини, които ще получат такава субсидия", обобщи Стоянова и допълни, че не е нужно да има някакъв преходен период в получаването на изравнителна субсидия.

След като поспориха, депутатите приеха макрорамката на държавния бюджет за следващата година на второ четене в бюджетна комисия