ЕС публикува най-големите 50 бенефициенти във всяка държава-членка на ЕС от ОСП (обща селскостопанска политика) и Кохезионни фондове. Идентифицирани са най-големите крайни бенефициенти както на ОСП, така и на политиката на сближаване в ЕС27 и Обединеното кралство въз основа на съществуващата публично оповестена информация за преки бенефициенти. Това се оказва голямо предизвикателство, предвид главно фрагментацията на системите за докладване и ограничената информация, позволяваща да се идентифицират крайните бенефициенти.

Общо са идентифицирани 292 системи за докладване. Всъщност бенефициентите на ОСП са оповестени в 28 централни системи за докладване на национално ниво. Приблизително 5 милиона преки бенефициенти, с пълното име, община, сума и информация за мярката, могат да бъдат изтеглени от около половината от системите за отчитане с помощта на машинно четими електронни таблици.  Другата половина от системите за отчитане се нуждаят от уеб оптимизация, от което често зависят резултатите от търсенето. 

Общата селскостопанска политика (ОСП) и политиката на сближаване са двете най-големи области на разходи. През 2020 г. те са колективно отговорни за повече от две трети от бюджета на ЕС

Докладът предоставя предварителните констатации от проучването - "Най-големите 50 бенефициенти във всяка държава-членка на ЕС по ОСП и Кохезионните фондове", изготвено по искане на комитета за бюджетен контрол. Освен това той предоставя предварителните резултати за анализа на около 10 милиона бенефициенти на ОСП през 2018 и 2019 г. и над 500 000 проекта, получаващи средства за сближаване между 2014 и 2020 г. 

За да се преодолеят настоящата фрагментация и предизвикателства при определянето на крайните бенефициенти на средства на ЕС, както системите за отчитане, така и показателите трябва да бъдат преразгледани.

Също така е необходимо да се определят задължения относно минималните суми за оповестяване за политиката на сближаване, за да се избегне пълна анонимност. Удължаването на срока за оповестяване за ОСП от 2 на поне 5 години би предоставило достатъчно време за одит, контрол и публичен контрол. 

Общо за ЕС (България няма свой представи) в топ 50 бенефициенти по Политика на сближаване 2014-2020 г. - първите 5: ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ ПОЛША - 8 370 365 244 евро; PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - 4 448 869 350 евро; COMPANIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A./DEPARTAMENT DOCUMENTATII OBTINERE FONDURI EXTERNE РУМЪНИЯ - 3 912 062 597 евро; BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ПОЛША - 2 570 299 498 евро; UNIVERZITA KOMENSKÉHO VBRATISLAVE, FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU СЛОВАКИЯ - 1 970 057 393 евро.

България ще получи €11,5 млрд. по европрограми за сближаване

България ще получи €11,5 млрд. по европрограми за сближаване

Съфинансирането е в размер на €2.5 млрд

Предварителен списък на топ 50 преки бенефициенти (в евро) по Политика на сближаване (кохезионни фондове) 2014-2020 г. - България:

1 МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД - 96 588 874 евро;

2 АГЕНЦИЯ ЗА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - 74 667 337 евро;

3 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - 49 337 818 евро;

4 АГЕНЦИЯ ЗА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - 41 829 929 евро;

5 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - 34 356 686 евро;

6 ОБЩИНА БУРГАС - 33 714 225 евро;

7 АГЕНЦИЯ ЗА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - 33 380 023 евро;

8 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПОМОЩ - 28 234 765 евро;

9 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПОМОЩ ЧРЕЗ ОТДЕЛ ЗА ТЪРГОВЕ В МЕЖДУНАРОДЕН СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКЦИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ - 22 189 808 евро;

10 ОБЩИНА СОФИЯ - 21 803 615 евро;

11 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ - 20 838 355 евро;

12 ОБЩИНА РУСЕ - 19 183 780 евро;

13 ОБЩИНА ВАРНА - 18 946 344 евро;

14 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ОБЩИ, МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКА - 17 644 953 евро;

15 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ГД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА, КООРДИНАЦИЯ НА ОТДЕЛА, КОМУНИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ - 16 664 507 евро;

16 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - 14 100 378

17 ОБЩИНА ВИДИН - 13 055 237 евро;

18 ОБЩИНА ХАСКОВО - 12 818 654 евро;

19 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - 12 168 933 евро;

20 МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА - 12 168 367 евро;

21 ОБЩИНА БАНСКО - 11 618 221 евро;

22 ОБЩИНА ПЛОВДИВ - 11 318 452 евро;

23 ОБЩИНА РАЗГРАД - 11 060 730 евро;

24 ОБЩИНА ПЛЕВЕН - 10 556 856 евро;

25 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА - 10 460 529 евро;

26ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ  - 10 417 131 евро;

27 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 9 862 685 евро;

28 ОБЩИНА ШУМЕН -  8 787 344 евро;

29 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - 8 521 821 евро;

30 ОБЩИНА ЛОВЕЧ - 8 338 483 евро;

31 ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ - 8 159 618 евро;

32 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД - 8 071 496 евро;

33 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД - 7 723 476

34 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА - 7 563 492 евро;

35 ОБЩИНА ГАБРОВО - 7 450 987 евро;

36 ОБЩИНА ВРАЦА - 7 368 757 евро;

37 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - 7 181 562 евро;

38 ОБЩИНА СВИЩОВ - 6 951 618 евро;

39 ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ - 6 914 173 евро;

40 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ - 6 616 386 евро;

41 ОБЩИНА ДУПНИЦА - 6 288 737 евро;

42 НАЦИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - 6 280 409 евро;

43 ОБЩИНА ЯМБОЛ - 6 190 002 евро;

44 МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ДИРЕКЦИЯ ЕВРОФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - 5 662 074 евро;

45 ОБЩИНА КАРЛОВО - 5 526 404 евро;

46 СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД - 5 353 309 евро;

47 ОБЩИНА СМОЛЯН - 5 296 200 евро;

48 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - 5 280 448 евро;

49 ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 5 239 459 евро;

50 ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД - 5 187 639 евро.

С близо 22 млн. лв. увеличават капитала на Фонда на фондовете

С близо 22 млн. лв. увеличават капитала на Фонда на фондовете

Ресурсът е възстановен от операция за финансов инженеринг по ПРСР

Предварителен списък на топ 50 на директните бенефициенти ОСП (обща селскостопанска политика) за 2019 - България:

1 ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД - 3 523 920 евро;

2 ОБЩИНА СТРАЛДЖА - 3 349 525 евро;

3 ОБЩИНА РАДНЕВО - 3 325 945 евро;

4 ЕТ АГРО - СВЕТЛОЗАР ДИЧЕВСКИ - 3 317 519 евро;

5 ОБЩИНА СТРАЖИЦА - 2 851 735 евро;

6 ДФЗ (ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ)- 2 746 190 евро;

7 ET ДЕСИ- СВЕТЛА СИМЕОНОВА - 2 345 392 евро;

8 ОБЩИНА ТЕТЕВЕН - 2 256 018 евро;

9 ОБЩИНА ХИТРИНО - 2 149 661 евро;

10 ОБЩИНА СИМИТЛИ - 2 052 719 евро;

11 ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - 2 047 429 евро;

12 ОБЩИНА ДРЯНОВО - 1 963 344 евро;

13 ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ - 1 938 340 евро;

14 СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ АД - 1 923 084 евро;

15 ОБЩИНА ХАРМАНЛИ - 1 919 098 евро;

16 ТРОЯ-АВТО ЕООД - 1 892 693 евро;

17 ОБЩИНА РУДОЗЕМ - 1 887 543 евро;

18 КРАСИ ЕООД - 1 868 146 евро;

19 ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД - 1 842 270 евро;

20 ОБЩИНА МАДАН - 1 837 554 евро;

21 ОБЩИНА СИТОВО - 1 825 467 евро;

22 ОБЩИНА КАВАРНА - 1 824 648 евро;

23 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД - 1 742 439 евро;

24 ОБЩИНА УГЪРЧИН - 1 738 668 евро;

25 ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ - 1 724 924 евро;

26 РЕСЕН ЕООД - 1 682 881 евро;

27 АГРО КЕПИТЪЛ 2011 ЕООД - 1 664 117 евро;

28 ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ - 1 635 927 евро;

29 ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД - 1 613 956 евро;

30 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - 1 586 197 евро;

31 ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК - 1 568 609 евро;

32 СОРТОВИ СЕМЕНА ВАРДИМ-ЕАД - 1 533 152 евро;

33 ПРО-АГРО ООД - 1 520 731 евро;

34 ОБЩИНА САМОКОВ - 1 518 495 евро;

35 МЗХГ (МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ) - 1 514 278 евро;

36 ОБЩИНА ЛУКОВИТ - 1 514 142 евро;

37 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО - 1 513 254 евро;

38 ОБЩИНА МИЗИЯ - 1 509 930 евро;

39 АГРОТАЙМ EООД - 1 482 813 евро;

40 ОБЩИНА КУЛА - 1 482 724 евро;

41 ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ - 1 480 953 евро;

42 ШИПКА 99 АД - 1 479 625 евро;

43 ОБЩИНА САТОВЧА - 1 468 410 евро;

44 ОБЩИНА БОРОВАН - 1 467 367 евро;

45 ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ - 1 466 890 евро;

46 ОБЩИНА КОСТИНБРОД - 1 454 077 евро;

47 ОБЩИНА КУБРАТ - 1 450 384 евро;

48 ОБЩИНА БОРИНО - 1 448 645 евро;

49 ОБЩИНА КАРЛОВО - 1 433 615 евро;

50 ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ - 1 412 156 евро.

ЕК одобри фонд от 200 млрд. евро за подпомагане на фирми, засегнати от пандемия

ЕК одобри фонд от 200 млрд. евро за подпомагане на фирми, засегнати от пандемия

Помощта ще се разпределя "координирано" под формата на "дългови инструменти"