На 19 юли 2021 г. в Министерството на културата се е провело заседание на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ). На него е разгледано предложение за предоставяне на статут на Дома паметник на връх "Бузлуджа", направено от директора на Националния институт за недвижимо културно наследство - НИНКН, съобщава ресорното ведомство.

Експертният съвет, на основание на Закона за културното наследство и Правилника за устройството, организацията на работата и финансирането на СЕСОНКЦ, е взел решение да предложи на министъра на културата да издаде заповед за предоставяне на статут на Дом паметник на връх "Бузлуджа", с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Ново време, с категория "национално значение" и с препоръки за допълване на режимите за опазване.

Предложението за опазване на недвижимите културни ценности все още не е получено от министъра на културата.

Едва след като то бъде получено и след изтичане на 1 месец от публикуването на за обекта на страницата на МК, може да бъде издадена заповед за предоставяне на статут от министъра, по негова преценка.