Ключово за развитието на културата е осигуряване на все повече средства на проектен принцип. Това каза министърът на културата Боил Банов на пресконференция, по време на която представи приоритетите от управленската програма в областта на културата.

От Министерството на културата вече са обявили покана на обща стойност 1,670 млн. лв. за събития, които ще определят имиджа на страната ни по време на Българското председателство. Проектните предложения ще се разглеждат от комисии в национален фонд "Култура".

Срокът за набиране на предложенията е 45 дни. Стана ясно още, че общият бюджет на културната програма по време на председателството ще е в размер на 4 млн. лв. В тази сума са включени и въпросните 1,6 млн. лв. на публичната покана. Очаква се в средата на октомври да имаме конкретните проекти, които имиджово ще представят страната по време на председателството.

Банов коментира уклончиво въпросът с казуса около Мирослав Боршош. С думите: "въпросът не е актуален", Банов отклони питането дали Боршош трябва да остане начело на НДК при положение, че са му повдигнати обвинения.

"Харесвам принципно визията, която той наложи в НДК и най-вече художествената политика в НДК. Към момента, той е подведен по две дела, въпросът не е актуален", каза Банов.

Банов заяви, че ремонтът на НДК върви в темп и целта е НДК да се превърне в място за сериозна конгресна дейност. "Перспективата е след като мине това председателство той да бъде един конгресен център и център на изкуствата", заяви Банов.

Ключов приоритет в програмата е изработването и финансовото осигуряване на Стратегия за развитието на културата. Проектът й се очаква да стане готов в края на годината. В момента работна група от 120 души прави своите предложения. Активната работа по нея се очаква да започне в началото на септември.

Друг приоритет на Министерство на културата е провеждането на публични конкурси за основните културни институти. Днес онлайн се провежда конкурсът за избор на шеф на Националния филмов център. Като ключов приоритет Банов определи опазването на културното наследство.

"Имаме много практически идеи. Имаме много неща, които практически вече реализираме в посока укрепване капацитета на Института за опазване на културно-историческото наследство и финансово обезпечаване на работата му, да отговорим на потребностите и да изпълняваме коректно своите функции по опазване на културното наследство", заяви Банов.

В тази връзка той изтъкна като основна цел връщането на доверието в института. Друг ключов приоритет са обществените библиотеки и най-вече - стандартът за работата им, който към момента се изпълнявал на 0%.

Предстоят и много важни промени в сценични изкуства, музеи и галерии - доусъвършенстване на методиките и начини на финансиране, така че да се постигне устойчивост и прогнозиране.

Банов заяви още, че много важни са капиталовите разходи и поддръжката на държавните сгради в сферата изкуството и културата. "Имаме големи проблеми, ще правим всичко възможно за осигуряване на повече средства за подкрепа на капиталовите разходи", коментира той.

Значими, според Банов, са Законът за хазарта и намирането на вариант, в който той да започне да се изпълнява. Важен е законът за меценанството, допълни министърът на културата.