В комплексните и значими язовири има достатъчно вода, за да се гарантират основните потребности за питейни нужди и напояване, въпреки продължителната суша в някои райони. Това показват данните на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

"Заради прецизната работа и предпазливостта при определяне на месечните графици за водоползване МОСВ е гарантирало водните обеми в 52-та комплексни и значими язовира в страната. Сумата от наличните в тях завирени обеми е 4,68 млрд. куб. м, което представлява 71% от сумата на общите им обеми", заяви министърът на околната среда и водите в оставка Борислав Сандов.

Той бе категоричен, че не се очакват проблеми с питейните води в нито един среден и голям град.

В България все още има населени места, макар и по-малки като брой население, които са с воден режим или с големи проблеми по отношение качеството и количеството на питейната вода. Загубите в страната по водопреносната мрежа са средно около 60%.

"Надявам се, че "Български ВиК холдинг" и дружествата по места ще направят нужното, за да решават тези проблеми. Ние като министерство финансираме със стотици милиони лв. проекти за водоснабдяване, канализация и пречистване на води на българските общини и ВиК дружества, но не можем да ги контролираме, тъй като те са под шапката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) или съответните общини, допълни Сандов.

По думите му са необходими по-бързи и по-адекватни действия, за да бъдат гарантирани нуждите от постоянно течаща качествена вода за всяко населено място, както е по законодателството на ЕС.

Язовирите в страната са под непрекъснато наблюдение

Язовирите в страната са под непрекъснато наблюдение

Водоемите не са пълни, уверяват от МИ