Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2019 година, съобщиха от МС.

Това стана по време на днешното онлайн заседание. Докладът отразява динамичните и сложни процеси в отбраната и изграждането на българските въоръжени сили през изминалата 2019 г. Според съобщението, той е израз на осъществяваната от Министерството на отбраната политика на прозрачност и отчетност

Одобриха Доклада за състоянието на армията през  2018 г.

Одобриха Доклада за състоянието на армията през 2018 г.

Според МС - документът е обективна картина за отбраната и въоръжените сили за 2018

Докладът отчита както постигнатите успехи, така и предизвикателствата пред въоръжените сили, свързани с попълването на вакантните длъжности и модернизацията. Отбелязва се, че основните усилия са били фокусирани върху идентифицирането и прилагането на оптимални управленски решения за нарастване на разходите за отбрана и справянето с дефицита от отбранителни способности.

В доклада се представят и обосновани изводи и насоки за съсредоточаване на усилията през следващия отчетен период, които са в съответствие с приоритетите в сектор "Отбрана" на Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г. 

Армията ни само частично може да изпълнява задачите си, докладва правителството

Армията ни само частично може да изпълнява задачите си, докладва правителството

Министрите одобриха годишния доклад за състоянието на армията за 2016 г.

В същото време с решение на правителството се отлага провеждането на международната изложба на отбранителна техника "ХЕМУС".

Причината е обявеното извънредно положение на 13 март 2020 г. от Народното събрание.

С оглед нормалното протичане на организационните действия се предлага провеждането на Специализирана международна изложба на отбранителна техника "ХЕМУС" през 2020 г. в рамките на една седмица през месеците септември и октомври, като изборът на конкретния период се възлага на организационния комитет, натоварен с организацията и провеждането на изложбата.