Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата са за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 март до 30 април 2024 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи поради липса на свободни места.

Служебният кабинет одобри допълнителни трансфери на обща стойност 2 493 596 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2024 г.

Парите ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за изпълнение на политики в област "Здравеопазване" от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Правителството дава 1,5 млн. лв. на семействата с деца, неприети в детска градина

Правителството дава 1,5 млн. лв. на семействата с деца, неприети в детска градина

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас