От Министерския съвет предоставят 103 602 лв. допълнителни разходи за бюджета на военното министерство, решиха министрите от кабинета "Борисов-3" на днешното заседание.

Парите са за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г. С тях ще се възстановяват извършени разходи от Военномедицинска академия и Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

Разходите са за нормативно регламентирани дейности и услуги на правоимащи лица по чл. 4, т. 4 от Закона за ветераните от войните на Република България и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, уточняват от МС.