Министрите от третия кабинет "Борисов" промениха Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана, съобщиха от Министерския съвет.

Министерски съвет взима резиденция "Бояна" от НСО

Министерски съвет взима резиденция "Бояна" от НСО

Дават двореца и стопанството в "Кричим" на държавно предприятие в Благоевград

С Решение № 764 от 25.10.2018 г., поради отпаднала необходимост, считано от 1 ноември 2018 г., Министерският съвет отне правото на Националната служба за охрана да управлява имоти - публична държавна собственост, представляващи стопанство "Кричим".

С приемането на постановлението се постига законосъобразно регламентиране на управлението на стопанството, което вече ще се осъществява от Югозападно държавно предприятие - Благоевград (ЮЗДП), информират от МС.