Започва трети програмен период на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Нейният стремеж е развитие на българските градове и територия.

Това заяви Ивайло Стоянов, началник на отдел "Стратегическо планиране" на програма "Региони в растеж" в МРРБ по време на онлайн дискусия за представяне на програмата.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова не се яви на общественото обсъждане и консултации на експертната онлайн среща на проекта на "Програма за развитие на регионите" 2021-2027 г. Като причина бе изтъкнато проведените на 4 април избори и анализ на резултатите от ЦИК.

Стоянов обясни, че за първите два програмни периода програмата бе структурирана по секторен подход - образование, здравеопазване, туризъм и са се финансирали строго определени приоритети.

Снимка 526325

Източник: МРРБ

"Новият период е различен за балансирано териториално развитие на регионите, най-вече свързано с демографските баланси. Демографският проблем е един от най сериозните - обезлюдяване на части, застаряване на населението. В сегашната програма се залага доста широк обхват от дейности, логиката стъпва върху новите регламенти на ЕК, които предопределят възможността да се използва цел на политиката номер 5 - "Европа по-близо до гражданите" с териториална насоченост", обясни специалистът.

Структурата на програмата е с три основни приоритета - и първият, и вторият са програмирани по линия на тематичната цел, приоритет три е най-новият - справедлив преход, в рамките на който се предвижда да се изпълняват мерки по Фонда за справедлив преход.

Подкрепа за региони

На първо място се предвижда подкрепа за 10-те градски общини - Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София, Благоевград, определени като центрове на растеж. В момента всички общини работят по плановете за развитието им.

Бюджетът по програмата е около 1.1 млрд. лв. По новия проект няма да има финансиране на всяка община по отделно, целта е засилване на региона като цяло, а не на отделни градове, така например Видин върви заедно с Плевен.

Въвежда се и нова позиция "селски регион" - тези общини, в които не живеят повече от 15 000 души, така се обособяват 50 градски общини - тоест 10 са големите общини, 40 - селските райони. Бюджетът за тях е над 2 млрд. лв.

Примерните концепции за получаване на средства за регионите са всеобхватни - реновация на селски стадион, кадри в туризма и т.н.

"Справедлив енергиен преход" е нов фонд, който се въвежда през новия програмен период от ЕК - целта му е преминаване към зелена икономика на регионите. Бюджетът е над 3 млрд. лв.

Снимка 526324

Източник: МРРБ

Одобрените градове са Перник и Кюстендил с ТЕЦ - Бобов дол, Стара Загора, където са "Мариците". В обхвата на програмата има потенциал за още 8 области.