Средногодишното ниво на безработицата в България през 2007 г. е 7,75 процента, като 31,2 на сто от регистрираните безработни са млади хора до 35-годишна възраст.

Това съобщи на пресконференция Атанаска Тодорова - председател на младежката организация на КНСБ, цитирана от БНР.

Сред проблемите пред младите хора у нас са образованието, което не съответства на нуждите на трудовия пазар, трудното започване на първа работа, по-ниското заплащане в сравнение с по-възрастните работници, както и желанието за имиграция след завършване на образование в търсене на по-добра реализация в страни от ЕС и в САЩ.

Безработицата в страната е намаляла с уникални темпове...

Масларова

До април тази година младежката безработица на лица до 29-годишна възраст е намаляла с 3300 души в сравнение с декември миналата година, посочи Тодорова.

В Македония средното ниво на безработицата за 2007 г. е 35 на сто, а безработните младежи са 54,6 на сто. Основен проблем за младежите в Македония е, че около 40 на сто от работещите млади хора са в сивата икономика. Младите хора там са недоволни от качеството на образованието си и от ниските заплати

В Косово средното ниво на безработицата е 42,2 на сто, но липсват данни за безработицата сред младите, 70 на сто от които са с основно образование.

В Сърбия средногодишното ниво на безработица за 2007 г. е 39 на сто, от което нивото на младежката безработица е 21,6 на сто. Там младежите не са информирани за предимствата да работят легално, да имат сключен трудов договор и да плащат данъци и осигуровки, както и липсват стимули за работодателите да наемат младежи.

В Румъния при 6,68 на сто ниво на безработица, 19,8 на сто са безработните младежи. Проблеми за младежите там са по-ниските заплати, имиграцията към страните от ЕС и САЩ, липсата на центрове за кариерно развитие

В Унгария безработицата за 2007 г. е била 7,25 на сто, а нивото на младежката безработица - 16,8 на сто. Там проблеми за младите хора на пазара на труда са липсата на професионална ранна ориентация, труден достъп до легално първо работно място, непризнаването на неформалното образование като придобити умения.

За същия период средното ниво на младежката безработица в ЕС е 16,5 на сто, при 7,13 на сто средногодишно ниво на безработица в Съюза.

От своя страна министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова заяви по време на форума "Икономическото партньорство ЕС-САЩ: Честна и прозрачна бизнес среда в България", че над 60 на сто от безработните в България са хора със символично образование.
Масларова посочи, цитирана от БТВ, че безработицата в страната е намаляла с уникални темпове и от около 12% е спаднала на 6%.

Социалният министър прогнозира, че при тези темпове на икономически растеж и глад за работна сила България скоро ще достигне санитарния минимум на безработицата.

Според нея големият проблем пред страната обаче са хората с ниско или без никакво образование.

Масларова добави, че това са и трайно безработните хора на пазара на труда като те са предимно от ромския етнос.

Променен бе Законът за насърчаване на заетостта и най-ниската степен на образованост бе намалена от 6-ти на 4-ти клас, за да може да се подготвят за пазара на труда повече ниско образовани хора, каза Масларова.

Тя посочи, че съвместно с Министерството на науката и образованието са разработени и програми по чиракуване за ниско квалифицираните кадри.