Не дължим десетки и стотици милиони евро на Европейската комисия. Това стана ясно от отговора на финансовия министър Кирил Ананиев за доклада на ОЛАФ за Митниците.

Темата постави червеният депутат Румен Гечев.

Митниците ни непрекъснато са проверявани, както от ОЛАФ, така и от Европейската сметна палата. Оказва се, че при проверката не е присъствал представител на ОЛАФ. След проверката са ни издадени препоръки за завишаване на контрола. Взети са мерки от наша страна. Митниците са променили вътрешните си правила за завишаване на контрола. ЕК е оценила промените със забележителна оценка, която е най-високата в скалите.

Румен Гечев обаче цитира писмо на ЕК, с което се казва, че България е била предупредена своевременно и умишлено не е предприела мерки за защита на финансовите интереси на ЕС.

Румен Радев призова и журналистите да разследват злоупотреби с европари

Румен Радев призова и журналистите да разследват злоупотреби с европари

2015-2018 г. стойността на загубите възлиза до 1 млрд. лв. в едно с лихвите, които дължим