Упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус ще се облага с ДДС, реши парламентът, който прие на второ четене промените в Закона за данъка добавена стойност.

Депутатите приеха предложението на независимия депутат Елеонора Николова да бъде освободено от ДДС процесуалното представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица, в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства.

С измененията в Закона за ДДС се правят промени и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Данъкът беше въведен още през юни, но беше отменен от Конституционния съд заради процедурни нарушения при приемането му.

Частните съдебни изпълнители и адвокатите заявиха, че ако парламентът реши отново да обложи дейността им с ДДС, веднага ще се обърнат към Конституционния съд.