Със 125 гласа "за", 11 гласа "против" и един "въздържал се", депутатите  приеха тази вечер правилата за избор на председател и член на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, съобщи "Нова"

Не бе прието предложението на Делян Добрев от ГЕРБ-СДС да се върне първоначално заложения срок от 14 дни за номинации от страна на парламентарните групи.

Председателстващият заседанието Мирослав Иванов определи като недопустимо и не подложи на гласуване предложението на Любен Дилов навсякъде в Закона за енергетиката и в проекта на решение да се замени КЕВР с просто "Комисията за извънредно регулиране на енергетиката" /КИРЕ/.

Рамадан Аталай от ДПС посочи, че се допуска грешка по отношение на тези правила, тъй като не било ясно те по стария или новия закон ще действат те.

Миене и подмиване в дебата за КЕВР в пленарна зала

Миене и подмиване в дебата за КЕВР в пленарна зала

Обсъждат промени в Закона за енергетиката - намаляване състава на КЕВР

Десислава Атанасова, председател ПГ ГЕРБ-СДС, представи от трибуната класьор с копия от фактури на засегнати от цените на електроенергията.

Как ще отговорите на всички тези хора, които продължават да получават сметки с двойно, тройно увеличение. Има ли значение, какъв ще съставът на КЕВР или КИРЕ, както имаше предложение, дали по някакъв начин ще влияе на цените на електроенергията, тъй като по закон КЕВР ще вземе решение през юли, посочи Атанасова.

Рибарски: До 2-3 седмици ще има нов председател на КЕВР

Рибарски: До 2-3 седмици ще има нов председател на КЕВР

Ще се променят някои от изискванията за членовете на органа

Искрен Арабаджиев /ПП/ коментира, че българското общество за тези години достатъчно е видяло независимите регулатори да се използват като бухалки. Ние не заменяме един човек с друг, искаме да направим такива регулатори - независими, които да работят в полза на обществото, каза депутатът.

Припомняме, че броят на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) се намалява от 9 на 5 души.

Предвижда се съкращаване на броя им в състав "Енергетика" от четирима на двама, както и премахването на изискването за един член на комисията с юридически стаж и един член с опит в сферата на икономиката. 

Чрез предложената промяна се оптимизира числения състав на комисията като независим колегиален орган, както и да бъдат реализирани значителни финансови икономии.

Проектът предвижда по-широки дефиниции на легалните термини "стаж в областта на енергетиката" и "стаж в областта на водоснабдяването и канализацията".

Управляващите орязват състава на КЕВР от 9 на 5 души

Управляващите орязват състава на КЕВР от 9 на 5 души

Премахват се някои изисквания…

За такъв се признава стажът в органи на Европейския съюз, както и в търговци, с аналогичен предмет на дейност, но регистрирани и/или лицензирани на територията на друга държава членка, както и стаж в областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело, свързани с енергийния сектор.