Няма да има промяна в регламента за плащане на болнични. Това обяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, който представи бюджета на Държавното обществено осигуряване пред социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Бойко Борисов хвърля държавата да се бори с фалшивите болнични
Обновена

Бойко Борисов хвърля държавата да се бори с фалшивите болнични

Комисии ще проверят къде и дали се издават фалшиви болнични

От работодателските организации изказа възражения към регламента. АИКБ, БСК, КРИБ, БТТП отказаха да подкрепят бюджета на Държавното обществено осигуряване. Министър Петков посочи, че обезщетенията за болнични остават за първите три дни за сметка на работодателя - 70% от средното дневно възнаграждение и от 4-тия ден от бюджета на ДОО в размер на 80%.

Валери Симеонов сравни бюджета с добре аранжирана пица "Калцоне"

Валери Симеонов сравни бюджета с добре аранжирана пица "Калцоне"

Бюджетът преразпределя това, което работодателите и работниците създават, заключи Горанов

Така в бюджета на ДОО се предвижда значителен ръст на приходите от осигурителни вноски в абсолютно изражение от 902 млн. лв. По думите му това се дължи основно на повишението на размера на осигурителната вноска с 1%, на ръста на средния осигурителен доход, който също е заложен и увеличението на броя на осигурените лица. Общият размер на планираните приходи и получени трансфери за 2018 г. е 11 067 300 млрд. лв.

Планираният ръст на разходите е 691 800. Бисер Петков увери, че разходите нарастват по-малко от приходите. По думите му ръстът на разходите се дължи на по-високите разходи за пенсии, който е от порядъка на 500 млн. лв. повече и по-високите разходи за краткосрочни обезщетения.

Предвидено е преизчисляване на пенсиите от 1-ви юли 2018 г. с 3,8% по механизма, който се прилага пенсионната формула увеличаване тежестта на година осигурителен стаж в пенсионната формула. Делът на финансирането на бюджета на ДОО от държавния бюджет намалява на 40% заради увеличената осигурителна вноска.

Протестът на КНСБ иска поне 100 лв. върху заплатата

Протестът на КНСБ иска поне 100 лв. върху заплатата

За да върнем българите обратно в България

Увеличават се минималните размери на основни осигурителни плащания - пенсиите, увеличават се паричните обезщетения за отглеждане на малко дете от 1-2 години нараства на 380 лв. от сегашните 340 лв. Предлага се и увеличение на минималния размер на обезщетението за безработица на 9 лв. дневно.