Националното сдружение на общините в Република България се обръща към депутатите, насочвайки вниманието им към актуални въпроси на местната демокрация у нас.

В текста на посланието към кандидатите за депутати в 45-ото Народно събрание се подчертава, че съвременните предизвикателства изискват ефективни съвместни действия на всички нива на управление и НСОРБ вече 25 години е коректен партньор на централната власт, но все още принципите и разпоредбите на ратифицираната от българския Парламент през 1995 г. Европейска харта за местно самоуправление не се прилагат в тяхната пълнота, пишат в своя позиция до медиите от НСОРБ.

Българските общини обръщат внимание, че основните правомощия на органите на местно самоуправление са определени от Конституцията или от закона и възлагането на нови правомощия с наредби и правилници на практика подменя волята на народните представители. Именно те, чрез адекватни законодателни решения, могат да въведат ясна демаркация на задълженията и отговорностите на местното и централното ниво на управление и да създадат ефективни механизми за взаимодействие и контрол между властите.

В своя апел НСОРБ напомня, че е време да бъде проведен задълбочен дебат за реорганизиране на данъчната система и трансформиране на част от националните данъци в местни.

Общините на старта на вота – тези на ГЕРБ готови, тези на БСП с въпроси
Обновена

Общините на старта на вота – тези на ГЕРБ готови, тези на БСП с въпроси

Това стана ясно на срещата на НСОРБ с президента

"Децентрализацията не е заплаха - се казва в писмото, - тя е усилие за утвърждаване на демократичните ценности. Тя е израз на волята на всяка власт - законодателна, изпълнителна и местна, да бъде обърната с лице към гражданите. Именно това прави децентрализацията наша обща кауза. Време е да я превърнем в ясна цел, към която да вървим съвместно, уверено и в съгласие."

Кметовете призовават кандидат-депутатите за мъдрост и диалогичност и припомнят, че доброто сътрудничество между институциите не е каприз или привилегия, а необходимост както за общините, така и за държавата. "Партньорството и сътрудничеството са единственият мост, по който можем да преминем през кризата и глобалните предизвикателства. В противен случай, те ще преминат през нас с цялата си унищожителна сила", допълват от НСОРБ. 

"Всяка политика започва в общината, в града, в селото или в квартала" - припомня в посланието до бъдещите депутати НСОРБ.

"Ние живеем в единна държава и местната власт е неразделна част от нея. Общините и местната власт са онзи чувствителен механизъм, който е способен да превърне вашите обещания в смисъл за живота на хората", пишат още в писмото си от сдружението на общините у нас.