Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в размер на 2 935 000 лв. за дейността на създадената през февруари Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".

Средствата ще се използват за осъществяване на функциите на агенцията за ръководство, координиране и контрол на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата, както и за създаване на административен капацитет.

Необходимият ресурс ще бъде осигурен за сметка на бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2019 г.