Депутатите приеха на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт в частта за "особените правила за разглеждане на дела на престъпления, извършени от главния прокурор или от негов заместник". Вносители са Кирил Петков, Надежда Йорданова и Божидар Божанов.

Със законопроекта се цели да се преустановят всички възможни противоречиви тълкувания на действащите разпоредби и да се гарантира ефективното им прилагане относно престъпления, извършени от заместник на главния прокурор. Предлага се разработването на системи за случайно разпределение, които да отговарят на високи идентични изисквания за сигурност, без да има различно третиране, като е предвидено действащите системи да се прилагат до въвеждане на новите системи.

Със законопроекта се предлага въвеждане на единна система за случайно разпределение, отговаряща на високи стандарти, подлежаща на регулярен одит и използвана за всички цели по Закона за съдебната власт.

Според приетите нормативни промени в Закона за съдебната власт при разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или неговия заместник, се назначава съдия като прокурор във Върховната касационна прокуратура, който да разследва.

Становище на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за назначаване на прокурор за разследване на престъпления, извършени от заместник главния прокурор, сочи, че в тези текстове има непълноти и затова колегията отложи разглеждането на предложението за назначаване на съдия Даниела Талева от Софийски градски съд за изпълняваща функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор.

Депутатите доизглаждат механизма за разследване на главния прокурор

Депутатите доизглаждат механизма за разследване на главния прокурор

Комисията по правни въпроси приех на второ гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт