Правителството прие Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни, умъртвени в случаи на заразни заболявания.

Наредбата цели ефективно разходване на средствата, предвидени за обезщетяване на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, в които животните са принудително умъртвени. Обезщетенията ще се предоставят за ограничаване и ликвидиране разпространението на особено опасни заразни заболявания чрез умъртвяване или унищожаване на съответните животни. Помощта ще се предоставя и при смъртност, възникнала след датата на обявеното съмнение за наличие на болест от Българската агенция по безопасност на храните.

Предвижда се при неспазване на определени задължения от страна на собствениците на животни, да се налага коефициент на редукция върху размера на обезщетенията, като са определени конкретните случаи, реда и условията, при които той ще се налага.

23 млн. евро изплатени за обезщетения заради чумата по свинете

23 млн. евро изплатени за обезщетения заради чумата по свинете

Танева иска актуализация на търговските ограничения