Правителството определи максималния размер на средствата, които държавата ще заплаща за един час безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухите и сляпо-глухите хора. Тя ще бъде 10 лв., съобщи Министерски съвет.

Това е условие за реализиране на правото на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език, тъй като е необходимо за отчитане, изплащане и контрол на предоставената преводаческа услуга.

Съгласно Закона за българския жестов език глухите и сляпо-глухите хора имат право на безвъзмезден превод до 120 часа годишно. По време на висшето си образование глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти имат право на допълнително ползване на преводачески услуги до 60 часа на семестър. Очакванията са, че от този вид подкрепа в пълен обем ще се възползват около 4800 нуждаещи се.

Постига се основната цел за подкрепа за глухите и сляпо-глухите лица.