Централната избирателна комисия обяви имената на кандидатите за доставяне на машините за гласуване.

Общо 8 са подадените заявления за участие във възлагане на обществената поръчка. Тя е с предмет: "Доставка на 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика, както и осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване".

ЦИК реши: Купуваме 9600 машини за изборите

ЦИК реши: Купуваме 9600 машини за изборите

Стойността им е 36 млн. лв.

Желаещи да доставят машините са: ЛЕКС.БГ ЕАД, СИЕЛА НОРМА АД, ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД, КОНТРАКС АД, Физическо лице - Mihail Dimitrov Vishanin, ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД, Физическо лице - Ivan Velichkov Ivanov и"Български машини за гласуване" ДЗЗД.

Припомняме, срокът за подаване на оферти за доставка на машините за гласуване изтече вчера, след като веднъж беше удължен поради корекция от страна на ЦИК в документацията за възлагане на обществената поръчка. Първоначално обявеният срок изтече на 29 ноември.

През септември тази година от ЦИК заявиха, че са нужни около 10 000 машини за нормално гласуване.

През ноември Комисията обяви, че ще бъдат закупени 9600 машини. Стойността на поръчката е изчислена на 36 млн. лева без ДДС.

ЦИК: 10 000 машини са нужни за нормално гласуване

ЦИК: 10 000 машини са нужни за нормално гласуване

Изработен е проектът на техническото задание