"Сред основните задачи на българската дипломация е да подпомага родния бизнес", заяви външният министър Екатерина Захариева на дискусия за равносметките от председателството на България, организирана съвместно с Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Тя допълни, че със сигурност има какво да се подобрява в работата на администрацията.

Изпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Евгений Иванов подчерта ключовото значение на Софийската среща на върха и Декларацията от форума, като изтъкна, че с общи усилия "Процесът от София" трябва да се превърне в понятие.

По думите на Захариева председателството ще бъде запомнено с темата за европейската перспектива на страните от Западните Балкани.

Вицепремиерът постави акцент и върху необходимостта от рестартиране на отношенията в икономическата сфера и възстановяване на позициите на българския бизнес в регионите на Африка, Близкия изток и Азия.

Като добра стъпка в тази посока тя посочи организирането на съвместни бизнес форуми.

"Интересът на България е да бъде в най-интегрираното ядро на ЕС", заяви Захариева и благодари на работодателските организации за подкрепата и активната им роля в този процес.

Според външния министър бизнесът е този, който е насочил България към членството в ОИСР.

Тя допълни още, че през последната година се работи активно за присъединяване към организацията.

Захариева привлича инвестиции и връща български работници в страната

Захариева привлича инвестиции и връща български работници в страната

Иска да популяризира положителните страни на държавата и хората да знаят колко много добри неща се случват тук

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подчерта, че приоритетите на българската външна политика трябва да произтичат от дългосрочния национален икономически интерес. В тази връзка той постави пред външния министър и въпросът за регулиране на трудовата миграция.

Захариева заяви, че се работи активно, като предстои влизането в сила на обнародване на двустранното споразумение с Молдова.

Очаква се скоро да бъде финализирано и споразумението с Армения.

От българска страна на Украйна е изпратен проект на споразумение, по което се очаква отговор.

Тя подчерта, че се работи и за улесняване на административните процедури, свързани с издаването на дългосрочни визи за работа на сезонни работници от други страни.

В ход е процедура за промени в наредбата за намаляването на сроковете за издаване на виза от 35 работни на 15 календарни дни.