От следващата година ставката на корпоративния данък пада от 15% на 10%, предвижда проектозакон за корпоративното доходно облагане, което парламентът прие на първо четене.

Предлага се от следващата година облекчаване на режима за преотстъпване на корпоративния данък за фирми в общини с висока безработица, информира БНР.

Това данъчно облекчение е за общини с повече от 35% безработица или ако тя е по-висока от средната за страната в предходната година.

Предлага се социалните разходи, изплащани от работодателя в пари, да се облагат с данък върху доходите на физическите лица, вместо с данък върху разходите на предприятията.

Предвижда се единна ставка за данъка върху социалните разходи в размер на 12%, докато ставката за представителни разходи и тази за експлоатация на превозни средства да бъде увеличена от 10% на 15%.

Обсъжда се и увеличаване на прага на облекчението на разходите за доброволно пенсионно и здравно осигуряване, също и на застраховка живот от 40 лв. на 60 лв. месечно за всяко лице.

Финансовото министерство предлага изравняване на данъчната ставка за хазартни дейности и тя да бъде 10%.