Ден след като генералният директор на БНР Андон Балтаков подаде оставка и поиска оставката на министъра на културата Боил Банов, от Министерството на културата изпратиха своя позиция по повод интервюто на Балтаков. В него той мотивира оставката си с подменения проект на закон за промени на Закона за радиото и телевизията.

Мотивът за оставката на Балтаков бе, че по законов път се дава възможност за политическа намеса в обществените медии.

Проектопромените в Закона за радиото и телевизията са разработени в изпълнение на разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2020 г. от работна група, създадена със заповед на министъра на културата.

В работната група са участвали представители на: Съвета за електронни медии, Българското национално радио, Българската национална телевизия, Министерството на финансите, Министерство на културата, Сметна палата и представители на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО).

Участието в работната група даде възможност на пряко заинтересованите страни да изложат своите становища по всички въпроси, отнасящи се до управлението на обществените медии, пишат от Министерството на културата.

От ведомството на Банов се оправдават, че тяхната роля е само да създадат организация за провеждане на работните заседания без да налагат своя позиция или политики и без да дават предложения или мнения, свързани с регулирането на медийната среда или работата на обществените медии.

"Целта на законопроекта е да бъде постигнато съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси, като бъдат преразгледани разпоредби на ЗРТ относно фонд "Радио и телевизия", както и финансирането на БНР и БНТ да се приведе в съответствие с правилата на държавните помощи", се казва в позицията на министерството на културата.

Разпоредбите, които касаят финансирането на обществените медии, бяха обобщени в законопроект, предложен за обществено обсъждане.

Проектът на ЗРТ е публикуван на интернет страницата на Министерството на културата и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни и до 18 ноември могат да бъдат процедирани предложения от всички заинтересовани страни, включително от Българското национално радио, пишат от Министерството на културата.

Всички постъпили до момента предложения и мнения, както и всички документи, свързани със Законопроекта, могат да бъдат разгледани на адрес: http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=737&sp=819&t=0&z=0