Върховният касационен съд отказа да регистрира политическа партия ОМО "Илинден" - Пирин и постанови, че жалбата е неоснователна.
С решението си ВКС остави в сила отказа за регистрация на Софийски градски съд от 23 август тази година.

Жалбата беше подадена от Стойко Иванов Стойков срещу отказа за вписване на политическа партия с ОМО „Илинден". Молбата беше подадена през юли месец, а отказът беше аргументиран с пропуски в документацията и неистинност на някои от събраните подписи.

Според съда в регистърното производство не са представени доказателства, че образецът на саморъчно попълнените и подписани 685 декларации по чл.11 ЗПП на участниците в учредителното събрание, проведено на 15.07.2007 г. е изготвен от Инициативния комитет. Установени бяха и липсващи попълнени и подписани декларации от собствените му членове.

Съдът постанови тогава, че в устава на тартията не личат ясни цели и задачи, присъщи на политическите партии. Представеният устав характеризирал ОМО „Илинден"-Пирин по-скоро като дружество с идеална цел.

През септември месец, след първия отказ за регистрация, Европейската комисия призова България да уважи решението на Европейския съд за правата на човека и да регистрира ОМО „Илинден"- Пирин. Това заяви еврокомисарят по правосъдието- Франко Фратини, в отговор на въпроса на евродепутата от Групата на зелените и Европейския свободен алианс, Микел Ирю Амезага.

Тогава Стойко Стойков, председател на незаконната партияказа, че решението цели да възпрепятства участието на ОМО Илинден- „Пирин" в местните избори.

Припомняме, че след заседание на Комитетът на министрите през юни, бе взето решение Съветът на Европа да следи процеса с регистрацията на ОМО.
На практика Секретариатът на Европейския съд по правата на човека наложи на страната ни да регистрира партията.

През февруари месец 2007 г. Върховният касационен съд отново отказа регистрация на същата политическа партия по поподна процедура на взимане на решението.