С допълнителни 182 млн. лв. по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 ще се финансират мерки срещу разпространението на коронавируса.

Правителството даде съгласие Управляващият орган на ОПРЧР да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 8,01% над определения й бюджет във връзка с мерки срещу COVID-19.

С допълнителните средства ще се обезпечат плащанията от Министерството на здравеопазването към медиците на първа линия, изплащането на компенсациите за заетите в неплатен отпуск от затворените икономически сектори със заповед на държавен орган, както и сключването на договори с общините за предоставяне на патронажна грижа за най-уязвимите лица.

Догодина получаваме 804 млн. лева от ЕС за справяне с пандемията

Догодина получаваме 804 млн. лева от ЕС за справяне с пандемията

Средствата са по инструмента REACT-EU

С въпросния ресурс ще се осигури възможност 23 000 здравни работници да получават предвидените допълнителни 1000 лв. месечно над основните им възнаграждения. Със средствата общините ще могат да продължат да предоставят патронажна грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, а също ще се осигури допълнително финансиране за подкрепа на общините за приспособяване на делегираните от държавата социални услуги спрямо предизвикателствата заради коронавируса.

С допълнителните средства ще се подкрепят и работодателите с цел запазване заетостта на служителите в секторите, в които стопанската дейност е временно преустановена заради противоепидемичните мерки.

Наддоговорените средства ще бъдат компенсирани от допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОПРЧР 2014-2020.