Правителството одобри общо 1 274 955 лв. по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.

Средствата са за обезпечаване на сключен договор за изпълнение на дейности, свързани със складиране, товаро-разтоварни и допълнителни логистични услуги във връзка със съхранението на машините за гласуване.

Те ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за годината.

С решение на МС от 10 ноември 2021 г. за определяне на условията и реда за съхранението на устройствата за машинно гласуване е предвидено до осигуряването на подходящи помещения, които са държавна собственост, да се използват складове, които са частна собственост, наети от ЦИК.

Правителството реши как да се съхраняват машините за гласуване

Правителството реши как да се съхраняват машините за гласуване

Устройствата ще могат да се складират и в частни помещения