В Пловдив от Министерството на отбраната (МО) отварят пилотен проект за осигуряване на жилища, необходими за военнослужещите и цивилните служители на ведомството, съобщиха от МО.

Решението за даване на съгласие и определяне на условия и ред за учредяване на право на строеж върху имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на МО бе прието на днешното правителствено заседание.

Поземленият имот се намира на бул. ,,Освобождение в район "Източен" в Пловдив.

2020 г. в строителството на жилища не личи да има криза

2020 г. в строителството на жилища не личи да има криза

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи

На заседанието вицепремиерът по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов изтъкна, че от началото на мандата правителството започна изпълнението на амбициозна програма по отношение на армията.

В армията с 50% бяха увеличени заплатите, реализираха се ремонти, модернизация на съществуващата техника, проекти за нова техника и други, подчерта Каракачанов.

Сега се акцентира върху работата по пакета от мерки, свързан със социалната политика на военнослужещите и осигуряването на жилища за тях. Към настоящия момент картотекираните военнослужещи, които нямат жилища, са 3109.

"Бяхме си поставили като задача върху собствени имоти на Министерство на отбраната с процедура отстъпка от право на строеж да започнем изграждането на придобиването на жилища. Днешното решение е първият пилотен проект и той се осъществява в Пловдив", каза Каракачанов.

Очакванията са между 3 до 5 години да се реши жилищният проблем в армията без да е нужно финансиране от държавния бюджет.