Във връзка с медийно оповестено искане да се предостави кодът на софтуера на машините за гласуване, Централната избирателна комисия посочва, че това е направено още преди провеждането на изборите за народни представители.

Изявлението си ЦИК прави по повод оповестеното от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов искане по-рано днес.

Със свое Решение № 1389-НС от 5 септември 2022 г., ЦИК определи реда за участие на представители на регистрираните за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската академия на науките, в процеса на удостоверяване по чл. 213а ИК.

За достъп до изходния код на машините са регистрирани от ЦИК представители на партии и коалиции, които са видни от публичния регистър на ЦИК тук.

Въз основа на решението на ЦИК, на 28.09.2022 г. Министерство на електронното управление е осигурило достъп до изходния код на машините за гласуване на представителите на политическите партии, които са регистрирани в публичния регистър на ЦИК. Процедурата е извършена при спазване на изискванията и правилата, определени от Министерство на електронното управление, които са публикувани на интернет страницата на МЕУ.

Удостоверяването на машините за гласуване приключи успешно

Удостоверяването на машините за гласуване приключи успешно

Всички документи са валидни и автентични, както и всички сертификати са действащи