Разговорите на "Продължаваме промяната" с ИТН, БСП и ДБ за съставяне на коалиционно споразумение продължиха с темата "Финанси". Дискусията бе проведена от бившия служебен финансов министър и настоящ съпредседател на ПП Асен Василев.

"Сега е време да платим за всичко, което различните групи договориха през изминалата седмица", пошегува се Василев в началото на дискусията. Всяка една от партиите представи своето виждане и разчети по темата "Финанси" и съответно в бюджета.

"Продължаваме промяната"

Съпредседателят на ПП Асен Василев представи вижданията на проекта за финансите: ежемесечните ДДС декларации да бъдат променени, за да се подава информация за касови наличности дали фактурата е била платена или не, разпределение и изплащането на дивидент да става само през банков път, промени в Закона за обществените поръчки, да се налагат много тежки глоби и да се криминализира плащането на пари в плик.

Проф. Антоанета Христова вижда тежки червени линии в преговорите на ПП

Проф. Антоанета Христова вижда тежки червени линии в преговорите на ПП

Имало много голяма мъгла относно управлението на Кирил Петков и Асен Василев

БСП

Румен Гечев представи приоритетите на БСП за сектор "Финанси". Сред тях са: поддържане на дял в бюджета на БВП, съобразявайки се с европейските практики, увеличението на дела в бюджета на БВП трябва да става внимателно и не отведнъж, бюджетният дефицит на България не трябва да следва дефицитите на другите държави, да се прилага европейският опит и да се направят съответните разчети през 2022 г. за това може ли България да въведе диференцирана ставка ДДС, въвеждане на система за семейно подоходно облагане, самостоятелна пенсионна система.

Според Гечев не би трябвало да е проблем дефицитът в бюджета да е 4-4.5%.

Орлин Ваташки представи разчетите на БСП в бюджета по пера:

Повишаване събираемостта на приходите с оглед това, което има в програмата на другите партии - не увеличаване на данъците в България, намаляване на ДДС ставката от 20 на 9% за храни от стоки на първа необходимост и лекарства би струвало според разчетите на социалистите около 300 млн. лв.

Кирил Петков очаква най-тежките си години, бюджет 2022 г. след Нова година

Кирил Петков очаква най-тежките си години, бюджет 2022 г. след Нова година

Министерството на финансите ще трябва да отмени коледната ваканция на депутатите

Увеличаване на минималната работна заплата да се изчислява като процент от средната работна заплата за предходен период. Необлагаем минимум от 550 лв. за един от родителите за всяко едно дете до навършване на 18-годишна възраст - за всичко това намалението в приходите би било около 845 млн. лв.

6500 лева еднократна помощ за всяко второ и трето дете на родител, при условие че един от двамата родители е осигуряван не по-малко от 24 месеца. Тази мярка ще струва около 171 млн. лв., според разчетите на "червените".

Другата мярка - нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26-годишна възраст. Около 121 млн. лв. ще струва според разчетите на БСП. Като последна мярка - осигуряване на безплатни детски градини и ясли за около 100 млн. лв. според анализите на "червените".

Правителство "орел, рак, щука и охлюв" очаква проф. Пламен Киров

Правителство "орел, рак, щука и охлюв" очаква проф. Пламен Киров

Започват преговорите между четири партии за съставяне на кабинет

ИТН

Мика Зайков, която няма да влезе в 47-о НС, запита дали е стиковано това нещо с Георги Гьоков, който се занимава със социалната политика. Асен Василев я увери, че всичко е уточнено. Приоритет на приоритетите за Зайкова трябва да бъде борбата със сивата икономика.

Любомир Каримански заяви, че в преговорния процес дали ще се намали или увеличи областите на изпълнение на финансово изпълнение и стратегическото планиране на държавата. Целите според него трябва да бъдат насочени в следните области: по-голяма прозрачност, проследимост и отчетност в бюджета, постигане на по-висока ефективност на бюджетните разходи, възможности за подобряване или прекратяване на програми, които не достигат заложените цели, сравнения на разходите с частния сектор, осигуряване на финансова макро- и микросреда за устойчиво развитие на икономиката, навременна и фискална помощ, стремеж към фискална дисциплина, правителството да има конкретен ангажимент за връщане и приветстване на българите в чужбина с "Добре дошли в България".

ИТН предлагат план за капиталова подкрепа на бизнеса с цел възстановяване от коронавируса чрез грантови схеми, финансови инструменти в производството и услугите. От партията на шоумена Слави Трифонов искат от правителството задължение за проследяване на приоритетните цени на стоките и услугите след въвеждането на еврото.

Нова актуализация на бюджета - през юли 2022 г.

Нова актуализация на бюджета - през юли 2022 г.

За бюджетен дефицит до 4,5% се споразумяха ПП, БСП, ДБ и ИТН

ИТН са малко по-консервативно настроени към бюджета в сравнение с БСП, като смятат, че трябва да бъде балансиран и уравновесен. Трябва да се подобри събираемостта в бюджета чрез контрол по формиране политиките в приходната и разходната част, автоматизация и стандартизация на процесите в публичната администрация, да се направи система за интегрираност и съвместимост на всички приходи агенции, подобряване работата на НАП в посока въвеждане на единни практики и сравними казуси, ускоряване сроковете на проверките, контрол при мониторинга на държавните поръчки, разглеждане на концесионните договори, настояха от ИТН.

По отношение на бюджетния дефицит ИТН са по-консервативни и в рамките на 4-годишно управление бюджетният дефицит трябва да достигне в размер на 1-1.5%. За 2022 г. ИТН искат максимум бюджетен дефицит в размер на 3-3.5%.

ИТН настоява за финансова децентрализация, фискалните взаимоотношения да бъдат управлявани като единна система, а не като отделни пера, въвеждане на икономика на данните и отворени финанси, трябва да има приоритети в бюджета за това кои са най-важните сектори, стимули за работещи родители, осигуряване на догонващо развитие на страната и увеличаване на реалния размер на доходите на населението, преразглеждане на Закона за концесиите и финансовата децентрализация трябва да стъпва на отчисления на данъка на физическите лица към съответните общини - около 1/5.

ИТН предлагат всички промени, които ще бъдат правени, да минават през реална оценка на въздействието, да има тестов период и последваща оценка, каза Пламен Данаилов. Конкретните промени, които ИТН смятат, че трябва да бъдат направени в данъчните закони, са, че трябва да се събират данъците, да се засили ролята на НАП, въвеждане на необлагаем минимален доход като той да бъде процент от средната работна заплата, максималните осигурителен праг да бъде обвързан със средната работна заплата, да бъде редуцирана ставката на ДДС върху храните, но трябва да се знае върху кои храни, увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС, поддържане на минималните акцизни ставки, определени в европейските директиви, данъчната ставка за данък уикенд да е нула, създаване на центрове за споделени услуги, реформа в пенсионното осигуряване, структурна реформа на КФН и създаване на работещ пазар др.

Болниците да не са търговски дружества, обсъждат ПП, БСП, ИТН, ДБ
Обновена

Болниците да не са търговски дружества, обсъждат ПП, БСП, ИТН, ДБ

Клиничните пътеки да не отпадат като механизъм за контрол на качеството

Демократична България

ДБ настояват за неувеличаване на данъчно-осигурителната тежест, необлагаем минимум за всички, но да се решава от парламента, трябва да се увеличи контрола и капацитета на НАП и КЗК, Еврозоната да е основен приоритет и да се приемат стъпки и мерки за влизането в разумни срокове, бюджет 2022 г. да се приеме в срок, да се изготвят набор за индикатори за предварителни и последваща оценка на всички регламенти в бюджета и бюджетен дефицит в размер на 4-4.5%. за 2022 г.

В областта на контрола от ДБ настоява за пълен одит на ББР за пет години назад, одит на несъстоятелността на КТБ, мерките 60/40 и 80/20 да бъдат запазени, запазване на диференцираните ставки за ДДС за 2022 г., въведени заради кризата, удължаване разсрочването на кредитите с 6 месеца, премахване на данък уикенд, запазване на валутния борд до приемане на еврото.

За ДБ финансовата децентрализацията за общините е важна, за да има повече средства в самите общини, които от своя страна да правят по-добър бизнес, да имат стимули да създават по-добра страна и да привличат инвеститори. От ДБ се надяват след един 4-годишен мандат да има истинско програмно бюджетиране, настоя от своя страна Мартин Димитров.

ПП предлага дистанционната работа да се запише в Кодекса по труда

ПП предлага дистанционната работа да се запише в Кодекса по труда

Преговарящите партии не взеха почти никакви окончателни решения по социалните теми