Сметната палата представи отчетите за предизборната кампания на участниците в за парламентарните избори на 11 юли.

Всички 24 участници във вота - 15 партии, 8 коалиции и 1 инициативен комитет, са подали отчетите си в срок и те са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК).

Съгласно изискванията на Изборния кодекс Сметната палата публикува и информацията, която са предоставили доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламни агенции, и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, за предоставените от тях услуги на участниците в изборите.

Сметната палата започна одита за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи за предизборната кампания на участниците в изборите през юли, в случаите, когато те са над 1000 лв.

Една партия и един комитет не са се отчели пред Сметната палата в срок

Една партия и един комитет не са се отчели пред Сметната палата в срок

Отчет не е представен от един инициативен комитет

Обобщените данни за извършени дарения и подадени декларации според Единния регистър по Изборния кодекс сочат, че общият брой на направените дарения е 418. Общият брой на направени парични дарения е 395, като размерът им възлиза на 441 275,67 лв.

Общият брой на непаричните дарения пък е 23, като те са на обща стойност 10 961,21 лв.

Общият брой на декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети е 487.