"Управлявайте с разум, за да не се срамуваме всички ние". За това призова Хасан Адемов по време на дискусиите за индексацията на пенсиите, предложена от БСП. Дебатите стартираха ожесточено вчера и стигнаха до политическа поезия.

Според вносителите 1,3 млн. пенсионери у нас са с пенсии до линията на бедността - 314 лева за 2017 г. Това е 60% от общия брой пенсионери. При преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г. увеличение на пенсиите биха получили пенсионерите с начална дата на пенсиониране преди 2013 г.

Преизчисляване на всички пенсии предлага БСП

Преизчисляване на всички пенсии предлага БСП

Левицата атакува законодателния орган с редица законодателни предложения

Преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г. ще струва около 400 млн. за 2017 г.

Според вносителите на законопроекта, бюджетната тригодишна прогноза предвижда средно нарастване на пенсиите с около 2,5%, от което следва, че не се очертава никаква съществена промяна в размерите на пенсиите.

Симеонов с ангажимент за актуализация на пенсиите

Симеонов с ангажимент за актуализация на пенсиите

Приетите нови размери на пенсиите, няма да доведат до промени в трансферите от държавния бюджет

Вносителите са убедени, че ниските размери на пенсиите на повечето от българските пенсионери създават нетърпимо положение. Това налага да се вземат бързи мерки за увеличаването на пенсиите.

Една такава мярка е преизчисляването на т.н. стари пенсии. Съгласно чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване, размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст зависи от средно месечния доход на страната за последните 12 месеца преди пенсиониране, съотношението между осигурителния доход на лицето и средния осигурителен доход на страната за определения период и от осигурителния стаж на лицето. При спазване на принципа на равнопоставеността, осигурените лица, имащи еднакъв осигурителен принос, би трябвало да получават близки по размер пенсии за осигурителен стаж и възраст.

ГЕРБ и патриотите постигнаха съгласие за пенсиите
Обновена

ГЕРБ и патриотите постигнаха съгласие за пенсиите

Не казват обаче какъв ще е размерът в крайна сметка

Очаквано проектът не мина.

Гласувалите "За" бяха 98, 7 народни представители гласуваха против и 108 се въздържаха. Между въздържалите се бяха и представителите на ОП.