Председателят на БСП и вицепрезидент на Социалистическия интернационал Корнелия Нинова взе участие в заседанието на Съвета на световната организация, което се провежда в Барселона. На форума Нинова представи визията на българските социалисти за развитието на Европа.

"Искаме запазване и развитие на обединена Европа, която да съществува заради своите граждани, тяхното благополучие и сигурност, а не заради политическите си елити. В тази връзка трябва да дадем категоричен отговор на въпроса - икономиката ли съществува, за да обслужва гражданите или те съществуват, за да обслужват икономиката. За нас прогресивният отговор е очевиден - приоритет са гражданите. Ние тук трябва да дадем перспектива на народите си", заяви вицепрезидентът на СИ.

По думите й това е и причината от ляво да се противопоставят на тезата на десните, на неолибералните позиции, че намесата на Съюза в социалната политика трябва да бъде ограничен. "Левицата защитаваме тезата, че ЕС може да бъде ефективен само, ако има социален дневен ред, основан на солидарност и насочен към преодоляване на неравенствата и гарантиране на равните права на всички европейци", каза още тя.

Корнелия Нинова заяви, че след три десетилетия дерегулация на пазара сме се научили на следното - пазарът, оставен без надзор от страна на обществото, може да се изроди в състезание между хищници, в което жертва е почтеният, работещ човек.

"Именно той губи работа, перспектива и смисъл. Той се оказва сведен до просто оръдие на труда, което във всеки момент може да се окаже излишно. Научили сме се и на още нещо - в тази ожесточена игра най-силни се оказват финансовите играчи, които присвояват ресурса от реалната икономика за сметка на работните места, сигурността и перспективата на гражданите", каза още Нинова.

"Ще се борим за възстановяване на социалната Европа със следните принципи - социални права, създаване на справедлив пазар на труда, недопускане на дискриминация и неравенство на половете, спешни мерки за справяне с бедността", обясни в заключение Корнелия Нинова.