В неразбиране, опит за манипулация и отказ от сътрудничество и диалог обвини Прокуратурата бившият вицепремиер по еврофондовете Атанас Пеканов във "Фейсбук". Повод за реакцията му стана днешният брифинг.

По думите му, твърденията на ръководството на Прокуратурата са пример за тъжното неразбиране на процесите, свързани с европейските институции и Плана за възстановяване и устойчивост, както и опит за манипулиране на общественото мнение чрез целенасочено смесване на полуистини и неверни твърдения.

Той припомни, че средствата по Плана за възстановяване и устойчивост се отпускат не просто за усвояване на пари чрез инвестиционни проекти, а само в комплект с належащите реформи по сектори за отделните страни-членки.

Инатът на Гешев изнесъл съдебната реформа пред скоби на Плана за възстановяване

Инатът на Гешев изнесъл съдебната реформа пред скоби на Плана за възстановяване

Надежда Йорданова е готова да подаде нови сигнали срещу главния прокурор

Според него е лъжа, че реформата за отчетност и отговорност на главния прокурор е някаква самоинициатива на служебното правителство, насочена срещу личността на Иван Гешев.

От ден първи, когато поех ролята да управлявам процеса по планиране и приемане на ПВУ, този въпрос настойиво е поставян от ЕК. Това е лесно доказуемо чрез писмената кореспонденция между правителството и службите на ЕК, свързано с разписването на конкретните проекти и текстове на реформите в ПВУ, пише той.

Изказаната позиция от страна на Прокуратурата днес показва непознаване и незаинтересованост към процеса по изработване и одобряване на Плановете за възстановяване и устойчивост. В него страните-членки трябва да решават проблеми, които са идентифицирани от службите на Европейската комисия като значими в отделните държави. Такива са например проблемите, включени в Докладите относно върховенството на закона за 2020 и 2021.

ПРБ: Не Европейската комисия, а служебното правителство иска реформи

ПРБ: Не Европейската комисия, а служебното правителство иска реформи

Прокуратурата не чете името на Иван Гешев никъде в Плана за възстановяване

Ръководството на министерството на правосъдието в лицето на проф. Янаки Стоилов и Иван Демерджиев, положиха много усилия, за да адресират препоръките на ЕК по темата върховенство на закона. Ние, като служебно правителство, възприехме функционален подход, при който се дават функционални възможности за разследване на главния прокурор, но не се изисква промяна на конституционната рамка, защото сметнахме, че нямаме този политически мандат. Действително, някои от предложенията, които самите служби на Европейската комисия ни дадоха като визия за тази реформа, щяха да изискват конституционни промени, но в хода на многобройните срещи със службите на ЕК, екипите на Министерство на правосъдието успяха да предложат и защитят такъв подход, който е правилен, но не залага ангажименти за конституционни изменения, които биха били трудни в текущата политическа ситуация. Сега остава да се постигне съгласие по определени технически въпроси, касаещи търсенето на наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници.

Нееднократно аз, моят екип и Министерството на правосъдието сме подавали ръка на Прокуратурата и ВСС, като сме ги канили заедно с нас да участват в разписването на текстовете на реформите, касаещи съдебната власт. И винаги сме получавали отказ за съдействие, с мотива, че те нямат законодателна инициатива и не могат да се ангажират с предложения за реформи, въпреки че най-добре би трябвало да познават проблемите на системата. Освен това от някои отделни членове на ВСС, на среща през юли, беше развита тезата, че в България няма проблем с върховенството на закона и с корупцията и нашата роля е да обясним на Брюксел това, че те са се объркали. Българските граждани могат сами да отсъдят по отношение на тази теза. Един от представителите на ВСС дори обясни на моя екип, че ние сме в тази си роля за малко и не бива да се опитваме да променяме България.

Пеканов признава, че Националния план за възстановяване и устойчивост не е "заложник" само на главния прокурор, а тежките решения се отнасят и до сектора на енергетиката.

Припомняме, че по време на днешния брифинг бе заявено, че Националният план за възстановяване и устойчивост по никакъв начин не е обвързан с главния прокурор, а целта на изказванията е манипулиране на общественото мнение с цел овладяване на прокуратурата и отстраняване на главния прокурор.

Прокуратурата остро се противопостави на опитите за обвързване на неуспехите на законодателната и изпълнителната власт с функциите на прокуратурата и фигурата на главния прокурор. От държавното обвинение ежедневно били свидетели на изказвания на политици, които имат за цел да внушат, че развитието и просперитета на държавата са в пряка зависимост от личността на главния прокурор. Вместо да се търсят, обсъждат и намират реални решения, фокусът на обществото се измества и концентрира върху главния прокурор, посочи Филипова.

Анализът на ИПИ не вижда гаранция, че с Плана ще се правят реформи

Анализът на ИПИ не вижда гаранция, че с Плана ще се правят реформи

Ниският ни потенциал за реформи поставя под риск самото му изпълнение

Според изложеното на брифинга, не Европейската комисия изисква, а служебното правителство е предложило реформи в прокуратурата и главния прокурор, продиктувани не от необходимост, а от конкретната личност, заемаща длъжността.

Настоящата позиция на прокуратурата ще бъде изпратена на ЕК, на ЕП, на посолствата на държавите-членки на ЕС, на посолствата на САЩ и на посолството на Великобритания.