Депутатите от мнозинството в 44-то Народно събрание приеха на второ четене промените в Наказателния кодекс (НК).

В проекта се засилват мерките срещу психическото насилие и срещу преследването.

Очаквано, от ГЕРБ подкрепиха промените в Наказателния кодекс, чийто вносители са те.
Какво е нужно за подобряване на понятието и дефиницията домашно насилие, запита председателят на правната комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов в пленарната зала. По думите му това понятие трябва да се отнася като квалификация на извършените престъпления.

Темата за домашното насилие трябва да обединява работата на всички нас, призова Кирилов и допълни, че за престъпление срещу личността законът предвижда наказание от 3 до 5 години затвор.

Председателят на парламента Цвета Караянчева посочи, че промените в НК са изключително важни, с които се отправя послание към всички жени и деца, които са малтртирани вкъщи.

БХК: Всяка трета убита жена в България е била жертва на системно насилие

БХК: Всяка трета убита жена в България е била жертва на системно насилие

Убийствата не се документират през пола на жертвата, акцентират от БХК

"Това е един удар срещу домашното насилие и благодарение на всички от работната група, успяхме да постигнем настоящия резултат", каза Караянчева.

По думите й промените в НК са стъпка в правиланата посока и пред нас има възможност да работим в името на българските граждани единно, да обменяме мнения и да чуваме арументите и на гражданските инстуции.

Депутатите решиха, че системното следене да се наказва с лишаване от свобода от 1 година или пробация. То би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето на човека, или за живота и здравето на негови ближни.

"Анимус": Архаични закони не пазят децата, жертви на насилие у нас

"Анимус": Архаични закони не пазят децата, жертви на насилие у нас

Националната телефонна линия за деца в риск - тел. 116 111

Законотворците дефинираха понятието "следене". Съгласно текстовете, това е поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което може да се изразява в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдавано, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация. Ако деянието е извършено в условията на домашно насилие, наказанието е затвор до 5 години.

Народното събрание реши насилственото сключване на брак да се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години. Наказанието ще се налага и на лице, което отвлече другиго с цел да го принуди да встъпи в брак, както и на лице, което за тази цел го склони да премине на територията на друга държава.

Със затвор от 3 до 8 години ще бъде наказанието, когато деянието е извършено от родител, друг сродник или настойник, по отношение на непълнолетно лице и по отношение на две или повече лица. При принуда за съжителство на съпружески начала ще се наказват извършителите с лишаване от свобода от 1 до 6 години.

Отхвърлянето на Истанбулската конвенция успокоило българите

Отхвърлянето на Истанбулската конвенция успокоило българите

60,2% от участниците в проучването на "Барометър" са оптимистично настроени

Според мотивите, целта на промените в НК за домашното насилие е да гарантират всеобхватна наказателноправна защита от всякакво насилие над жени, включително домашно насилие. Предложените с него изменения и допълнения имат за цел подобряване на българската законова рамка с оглед превенцията и противодействието на тези форми на престъпно поведение.

С проекта се допълват дефинициите за убийство и телесна повреда с цел инкриминиране на всички форми на домашно насилие, които могат да стигнат до посегателство срещу живота или здравето на лицата.

Правителството бори домашното насилие с национална програма

Правителството бори домашното насилие с национална програма

През 2018 г. над 24 жени бяха убити