4 милиона евро безвъзмездно ще получи България по програма ФАР за трансгранично сътрудничество, по програма "Добросъседство" със Сърбия за 2006 г.

Това предвижда одобреното финансово споразумение между правителството и Европейската комисия, съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата ще бъдат използвани за насърчаване на сътрудничеството в граничния регион, тяхното устойчиво икономическо развитие, подобряване на трансграничната инфраструктура, създаване на местен капацитет и мрежа за сътрудничество.

Финансовото участие на България е изразено в национално съфинансиране, което възлиза на 0,8 млн. евро.