Вицепремиерът Томислав Дончев подхваща хуманизацията на административното обслужване. 

"Сменяме подхода, започваме да гледаме с очите на хората", увери Дончев след заседанието на Министерския съвет.

Администрациите вече ще имат достъп до архивите си. Така гражданите няма да търсят документ от чиновник на чиновник. Купищата хартиени удостоверения остават в историята. Те стават дигитални.

Намаляване административната тежест за общините обещава Нанков

Намаляване административната тежест за общините обещава Нанков

На срещата с Управителния съвет на НСОРБ се обсъжд оптимизирането на отрасъла

"Оптимизират се редица административни услуги", доволен е вицепремиерът. 605 услуги и регулаторни режими се облекчават. Това е 1/4 от услугите, които чиновниците предлагат.

За да се случи това ще се променят 172 нормативни акта. Томислав Дончев си поставя за цел и повишаване качеството на административното обслужване.

Започва анализ на предоставяните услуги. До 7 септември проверките как ни обслужват отделните администрации трябва да приключат. По думите на Дончев администрацията е лицето на държавата и затова администрацията не трябва да е намусена и сърдита. Вицепремиерът не изключва съкращаване на чиновници. "Това не задължително е лошо", изтъкна Дончев.

ПОС терминал във всяка държавна и общинска институция

ПОС терминал във всяка държавна и общинска институция

Част от мерките за намаляване на административната тежест

Шефът на Държавна агенция "Електронно управление" Росен Желязков е доволен, че ще се намали административната тежест.

49 закона и 70 нормативни акта ще бъдат променени, за да се дигитализират 12 хартиени услуги. Измененията трябва да станат до края на 2017.

Едва от 2000 година има дигитална база данни за удостоверенията за граждански брак. Желязков поясни,че тази електронна услуга досега е била достъпна за родените след 1984 година. Сега ще е за всички.

В кратки срокове правителството се справя с административната реформа

В кратки срокове правителството се справя с административната реформа

За Цачева размириците в Асеновград не са дневният ред на обществото ни в момента

По думите на Желязков тези 12 услуги оказват годишно над милион транзакции. "Предстои ни много работа", отчете той. "По-добре късно, отколкото никога. Министърът на правосъдието ще направи разчет колко ще ни струва дигитализацията на услугите. Днешните промени не са краят, а едва началото на модернизацията на административните услуги", подчерта шефът на ДАЕУ.