Включените в матурата по български език и литература за дванадесетокласниците въпроси за йогата предизвикаха възмущението и на Светия синод на Българската православна църква (БПЦ).

В тази връзка архиереите от Светия синод начело с патриарх Неофит са изпратили писмо до Комисията по образованието и науката към Народното събрание.

"Недопустимо е едно нетрадиционно за България източно религиозно учение да бъде пропагандирано и натрапвано на учениците чрез включването на неподходящи текстове и въпроси в задължителните зрелостни изпити по български език и литература. Става дума за текстове и насочващи въпроси, които са включени като задължителна част от зрелостните изпити за всички ученици, завършващи българското общообразователно училище", пише Светият синод.

Според архиереите "тази форма на популяризиране и скрито пропагандиране на принципите и практиките на йога сред учениците в България, и то от страна на МОН в рамките на зрелостните изпити по БЕЛ, е неприемлива и недопустима".

Според БПЦ текстовете и твърденията, които в изпитните тестове са представени като "научни" (Въпрос 23 отг. Б), т. е. неподлежащи на опровержение и недопускащи критично отношение и възприемане от страна на зрелостниците, всъщност имали за цел популяризиране прийомите на йога и привличането на нови последователи.

"С огромно безпокойство установихме, че във въпроси от 23 до 28 е представен текст от интервюто с австралийката Свами Шивамурти на сайта на "Йога студио 108", посочват в писмото си архиереите.

От Светия синод настояват депутатите от образователната комисия да упражнят парламентарен контрол върху оторизираните органи на МОН, за да се изяснят подробностите около отговорността за избора на тези неподходящи текстове за зрелостните изпити.

От БПЦ за пореден път апелират в новия Закон за училищното образование "Религията" да стане редовен предмет в учебната програма.