7412 евро да е заплатата на българските евродепутати, които ще бъдат избрани за представители в Европейския парламент на 7 юни.

Това предложение на правителството е внесено в Народното събрание за окончателно решение, съобщи Дарик.

Досега размерът на възнаграждението на българските евродепутати беше равно на три средни месечни заплати.

Предложението предвижда заплатите да се финансират от общия бюджет на Европейския съюз, а не от националния, както беше досега.

Според решение на Съюза възнагражденията на евродепутати ще бъдат еднакви за представителите на всички страни-членки и ще са равни на 38,5% от заплатите на съдия в Съда на европейските общности.