Никога София не е била толкова мръсна, това е факт.

Това заяви министър-председателят Сергей Станишев в отговор на изявлението на столичния кмет Бойко Борисов в Москва.

Бойко Борисов сравни София с обсадения през Втората Световна война Сталинград.

Станишев съобщи, че очаква доклад от своите министри с анализ за ситуацията в София-град, както и предложения по някакъв начин държавата да помогне на софиянци.

Има желание за това, след като кметът, по думите на Станишев, за пореден път се е провалил с почистването на боклуците.

Междувременно от Министерски съвет бе съобщено, че докладът вече е депозиран. Той е изготвен от три министерства - на здравеопазването, на околната среда и водите и на регионалната развитие.

Анализът на министерствата сочи, че Столичната община извършва неадекватно дейностите по събирането, извозването и депонирането на битови отпадъци.

Изброени са аргументите, че липсва адекватно депо за депониране на отпадъците, както и адекватни технологии за разделно сметосъбиране, сметоизвозване и сметопреработване.

Освен това липсва и цялостна стратегия за решаване на проблемите със сметосъбирането и сметоизвозването, не се спазва Националната стратегия за управление на отпадъците (2009-2013 г.), както и че сключения договор с концесионер, в който не са гарантирани интересите на концендента и на жителите на общината; по него се получава нискокачествена услуга срещу стотици милиони лева от публичните средства и т.н.

Ситуацията е заплаха за общественото здраве и за нанасяне на все по-големи екологични щети. 

„Столичната община е създала ситуация на сериозна заплаха за общественото здраве и за нанасяне на все по-големи екологични щети и това се превръща във въпрос на национална сигурност", се посочва в доклада.

Според анализа на министерствата държавата трябва да се намеси, тъй като става очевидно, че общината няма капацитет да се справи самостоятелно с кризата.

Освен това по смисъла на Закона за управление кризи (ЗУК) възникналата ситуация може да се определи като криза, тъй като засяга съществена част от населението на България (около 2 млн. души) и националната сигурност.

Ситуацията вече е въпрос на национална сигурност. 

В доклада министерствата посочват и Досегашната цикличност на проява на проблема, което показва, че, ако не се вземат неотложни мерки и не се мобилизират ресурсите на държавата, съществува риск тя да продължи неопределено дълго.

Министрите предлагат на правителството, на основание чл. 10, точка 5 и чл.чл. 53-61 от Закона за управление при кризи, да вземе Решение за неотложни мерки за преодоляване на кризата в сметосъбирането на територията на Столична Община и отстраняване на екологичните щети.

Сред конкретните предложения са:

  • Обявяване на криза (кризисно положение) по смисъла на Закона за управление на кризи и уведомяване на институциите по чл. 9, ал. 3 от Закона за управление на кризи.
  • Създаване на национален кризисен щаб.
  • Обявяване сметището на София в Суходол за обект от национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от ДР на ЗУТ, без промяна в собствеността му и възлагане на Националния Кризисен щаб да идентифицира и предложи алтернативно депо.