Улица в район "Студентски" да носи на името на проф. Живко Сталев. Предложението ще бъде разгледано в Столичния общински съвет, то е по идея на председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев. Поводът е 110-ата годишнина от рождението му, съобщи във фейсбук Георгиев.

"Убеден съм, че предложението ще бъде прието от общинския съвет, защото авторитетът на проф. Сталев стои над политическите различия. Благодаря на колегите Диана Тонова, Милка Христова, Ботьо Ботев, Михаил Петров, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борис Милчев и Методи Лалов за подкрепата", пише Георгиев.

Георгиев дава пример с морала на професор Сталев. Негови са следните думи: "...няма по-опасно зло за едно общество от корумпиран съдия. Защото съдията трябва да е безпристрастен, а корумпираният предварително е продал безпристрастието си".

Научната дейност на проф. Сталев обхваща 75 години, посветени на правото и правната наука. През 1947 г. e избран за професор в Юридическия факултет на Софийския университет, където преподава граждански процес, търговско и държавно право. От 1963 г. е доктор на юридическите науки.

"Професор Сталев е пример за учен, който участва както в създаването на законодателството, така и в неговото прилагане. Участва в разработването на почти всички по-важни нормативни актове след края на Втората световна война, които се прилагат и днес. Той е председател и член на Конституционния съд в периода 1997-2000 г., пише Георгиев.

Проф. Живко Сталев е член-кореспондент на Международната академия по сравнително право и на Международния съвет за търговски арбитраж, Доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Автор е на над триста научни трудове - в т.ч. 26 монографии и 5 учебника в почти всички правни области, а неговият труд "Българско гражданско процесуално право" е ненадминат и до днес.