От Демократична България атакуват промените в Закона за водите, с които се предлагат за отпадане на части от санитарноохранителните зони около водоемите за питейна вода.

Това стана ясно по време на пресконференция, на която Тома Белев изтъкна, че в момента, освен за въздуха, който дишаме, трябва да се притесняваме и за водата, която пием.

Борисов сдава властта до месеци, уверени от Демократична България

Борисов сдава властта до месеци, уверени от Демократична България

Новата формация очаква преразпределение в медиите, в банките, в енергийния сектор

Предвижда се пояс 1, който е към водоизточниците да се запази частично, само около самите водоемни съоръжения, а останалите части на територията, които опазват количеството и качеството на водите, да бъдат изоставени до 2021 г. до изменението на плановете за управление на речните басейни, в които да се планират зони за защита на водите или охранителни пояси, ако има необходимост за това.

Белев коментира, че с този законопроект се предвижда да се санира бездействието на държавата от 2007 досега. По думите му промените срещат силна опозиция от страна на Министерство на здравеопазването.

Демократите искат Борисов да възстанови правото и парите в хазната

Демократите искат Борисов да възстанови правото и парите в хазната

По казуса „Юлен“ има още за разследване

Тома Белев бе категоричен, че това означава - освобождаване на едни територии, които в момента са изключително държавна собственост, да станат частна държавна собственост и да се премахнат ограниченията за развитие на замърсяващи производства, замърсяващо земеделие, някои от горско-стопанските дейности и основно - разрешаваме на ново строителство в тези територии. Белев посочи, че трябва да се знае, че голяма част от българските граждани имат проблеми с питейната вода. Той посочи, че от 11 април 2007 г. наредбата за определяне на санитарно-охранителните зони, е трябвало да бъде подменена.

Наказание за България за пречистването на водите

Наказание за България за пречистването на водите

Отпадъчните води приоритет на ресорното министерство

"Виждаме от Тройната коалиция - през Борисов 1, Борисов 2, Борисов 3 - министри са изпълнявали функциите си наужким в сградата на МОСВ и изобщо не им е пукало каква вода пият българските граждани и как ще се опази нейното качество и количество", предупреди Белев.

Това, което се предлага като решение, показва липса на заинтересованост относно качествата и количествата на питейните води в България, убеден е Тома Белев.