Пренасочват 6,554 млн. лв. от държавния бюджет към общините. Това е едно от решенията на днешното правителствено заседание на кабинета "Борисов-3", съобщиха от Министерския съвет.

Допълнителните трансфери по бюджета на община Перник са в размер на 360 хил. лв. за изграждане на довеждащ водопровод от пречиствателна станция за питейни води в кв. Църква, гр. Перник до с. Кралев дол.

Законен ли е водопроводът за Перник?

Законен ли е водопроводът за Перник?

Все още се събират и съгласуват документи за неговото приемане

По линия на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане правителството отпусна и 3,2 млн. лева на община Белово - за корекцията на река Яденица, в урбанизираната територия на града.

От тези пари 131,9 хил. лв. са за ремонтни дейности на четири храма в общините Брезник и Земен и 6,4 млн. лв. са за общините Гърмен, Велинград и Перник. По линия на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане бяха отпуснати и други 3,2 млн. лв. за община Белово.

1,105 млн. лв. от предоставените средства на община Гърмен са за корекция на дере в с. Хвостяне и 457 хил. лв. за изграждане на физкултурен салон към Обединено училище "Христо Ботев" в с. Долно Дряново.

По бюджета на община Велинград се одобрени 4,5 млн. лв., които ще бъдат разходвани за изграждане на три детски градини в селата Кръстава, Свата Петка и Грашево.

С днешното решение се предоставят още 131,9 хил. лв. на Българската православна църква - Българска патриаршия. Парите са за ремонт на черквата "Св. Петка" в Брезник - да се възстанови сградата на килийното училище към храма и за реставрация на храм "Св. Николай" в с. Долни Романци, общ. Брезник.

Част от тези пари са и за средновековната черква "Св. Николай" в с. Долна врабча, община Земен и за довършителни дейности на храм "Св. Иван Рилски", с. Гърло, общ. Брезник.